När du söker jobb

Det är inte ovanligt att man inte vet vad man kan söka för arbete efter sina studier -  det finns ofta många yrken man kan tänka sig att prova.  Men det är också svårt att få grepp om vem man är, vad man kan erbjuda en arbetsgivare och framför allt att få chansen att visa detta.

Tre studenter som tittar åt samma håll. Foto.

Din kompetens

Samhällsvetenskapliga utbildningar ger, förutom ett teoretiskt kunnande om ett visst sakområde, även en del generella kompetenser. Till exempel: att kunna bearbeta och analysera information, skriva rapporter, presentera och argumentera eller tänka kritiskt.

Värdefullt i sammanhanget är också att ha ett så kallat samhällsvetenskapligt förhållningssätt, alltså en förståelse för olika ideologiska samhällsuppfattningar, social rörlighet, strukturer och beslutsfattningar.