Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skriva CV, söka arbete eller praktik

Att skriva sitt CV är ett göra en självbiografi i mer eller mindre uppstaplad form. Det finns ingen annan som kan skriva det åt dig och det går inte att finna universallösningar på internet. Här finns några tips för att göra ditt CV tydligt, intressant och lättöverskådligt.


Utformningen av ditt CV

Ett bra riktmärke för längden på ett CV är 1-2 sidor. Det är viktigt att det är lätt att överblicka – att det finns tydliga rubriker och en uppräkning av meriter snarare än löpande text. Det finns massvis av CV-mallar att söka fram på nätet – leta fram någon som du tycker passar dig bra. Nedan beskrivs två former av CV, det kronologiska och det kompetensbaserade.

Kronologiskt CV

Den vanligaste formen av CV är det kronologiska, där den sista erfarenheten kommer först. Det blir enkelt för arbetsgivaren att överblicka vad du har gjort och senaste aktiviteten. Samtidigt är det också lätt att se hur mycket arbetserfarenhet du har och om det finns några luckor. 

Kompetensbaserat, funktionellt och kombinerat CV

Fler och fler väljer att skriva ett komptensbaserat CV, där man beskriver erfarenhet utifrån teman och kategorier. Det kan vara lämpligt för den som inte har så mycket erfarenhet, eftersom den typen av CV fokuserar på drivkrafter och ambition.  

I ett funktionellt CV beskriver du dina färdigheter under olika rubriker/teman. Så här kan ett funktionellt CV delas upp:

 • Mål i yrkeslivet
 • Främsta komptenser/sammanfattning av din bakgrund
 • Yrkeslivserfarenhet
 • Utbildning med mera.

Det är också kronologiskt och därför kan man med fördel välja att tillföra en personlig profil och karriärsmål på sitt kronologiska CV till ett så kallat kombinerat CV.

Ett kombinerat CV kan innehålla följande uppgifter:

Rubrik

CV eller Curriculum Vitae

Personuppgifter

Namn, adress, födelseår, telefon, e-post.

Personlig profil och karriärsmål

På fler och fler CV:n börjar det komma några rader om personlig profil och karriärsmål, mellan de personliga uppgifterna och meriterna. Detta är en stor chans för en sökande som har många olika typer av erfarenhet att förmedla en röd tråd eller göra profilen klarare. Det är också en möjlighet att berätta om de kompetensområden som du har erfarenhet av.

Karriärsmålen kan vara den målsättning du har genom ett arbete. Exempelvis att få bidra med kompetensen i en organisation som arbetar med ett utvecklingsarbete. Det är viktigt att inte kräva för mycket av en arbetsgivare. Karriärmålen ska vara relevanta för den arbetsgivaren som du söker jobb hos. Ingen arbetsgivare vill bara vara en språngbräda till något annat.

Exempel på hur du kan skriva din personliga profil och dina karriärsmål finns det gott om på nätet – kika runt och låt dig inspireras!

Arbetslivserfarenhet

Lista din arbetslivserfarenhet från före utbildning om du arbetat några år eller hunnit med några kvalificerade uppdrag. Ett förslag kan vara strukturerat på följande sätt:                                                                                                                             

 • Arbetsgivare, ort
 • Tidsperiod
 • Yrkestitel
 • Arbetsuppgifter
  - resultat
  - resultat

Genom att använda aktiva verb i preteritum och punktform utan subjektet jag, kan du kort och koncist förmedla din kompetens och aktivitet. Aktiva verb eller action verbs finns att söka på nätet och gör att din insats, oavsett vilken anställning, låter aktiv och initiativtagande. Det säger mer om hur du genomförde ett arbete än vad du gjorde.

Exempel på aktiva verb är:

koordinerade, startade, kontrollerade, sålde, rekryterade, samordade, ledde, etablerade, organiserade, motiverade, utvärderade, representerade, reparerad, planeradehanterade, förberedde, effektiviserade, dekorerade, analyserade, assisterade, presenterade, budgeterade, projekterade, förstärkte, genomförde, kategoriserade, informerade, guidade, lärde, sammanställde, rapporterade, utvecklade, uppdaterade, formgav, skrev, tränade, utbildade, strukturerade, utförde, värvade, ökade, övervakade

Utbildning

Skriv gärna utbildningen på liknande sätt som arbetslivserfarenheten. Glöm inte att nämna fördjupning, uppsatsämne och eventuella stipendium (till exempel MFS).

Samhällsvetenskapliga utbildningar ger, förutom ett teoretiskt kunnande om ett visst sakområde, även en del generella kompetenser. Till exempel: att kunna bearbeta och analysera information, skriva rapporter, presentera och argumentera eller tänka kritiskt. Värdefullt i sammanhanget är också det samhällsvetenskapliga förhållningssättet, alltså en förståelse för olika ideologiska samhällsuppfattningar, social rörlighet, strukturer och beslutsfattningar.

En längre praktik kan läggas under ”Arbetslivserfarenhet”. Har du läst fristående kurser är det en bra idé att skriva de kurser/inriktningar som du har läst.

Ideellt arbete

Är det ideella arbetet kvalificerat och har pågått en längre tid eller varit på heltid under en period (exempelvis ett erfarenhetsutbyte) kan det stå under “Arbetslivserfarenhet”.

Språk

Efter modersmålet, behöver det endast stå modersmål. Efter de andra språken ska du skriva på vilken nivå du skriver och talar språket ifråga (flytande i tal och skrift, mycket goda, goda och grundläggande kunskaper). De flesta kommer att skriva att de talar och skriver engelska flytande även om detta kan vara en sanning med modifikation. Detta vet arbetsgivaren. Har du då studerat din utbildning på engelska, arbetat på engelska eller i ett engelsktalande land eller liknande, kan det vara bra att understryka detta inom parentes.

Övriga meriter: (datakunskaper, internutbildning, körkort)

Ange dataprogrammen. Skriv vilken körkortstyp du har och gärna vilket år du tog det. Internutbildning kan vara allt från en kurs i första hjälpen till grundläggande webbpublicering. Längre diplomkurser eller språkkurser ska läggas under ”Utbildning”.

Referenspersoner

Referenspersonerna och deras kontaktuppgifter ska vara uppdaterade och de ska vara tillfrågade att vara dina referenspersoner. Det är frivilligt att ange referenspersonerna i ansökan. Då kan du till exempel skriva "Kan lämnas på begäran" och vänta med att ange dessa innan du kommer till en anställningsintervju.

 


Skriva ansökan

Har du har hittat en tjänst som du tycker verkar intressant och som du tror att du är kvalificerad för? Då är det dags att börja skriva!

Innan du skriver din ansökan bör du först göra lite researcharbete om arbetsgivaren och den tjänst och kanske avdelning som det berör. Detta är särskilt viktigt om du tänker sända en spontanansökan, alltså om du anmäler intresse till en arbetsgivare som inte har satt ut en annons. Spontanansökningar är vanligare i den privata sektorn, som ofta har mer flexibelt anställningsförfarande och anställningar på konsultbasis.

Tänk på att: du ska försöka framställa för arbetsgivaren vad du kan tillföra till arbetsplatsen, inte det motsatta. En arbetsgivare vill inte bara ge ett jobb utan anställa en medarbetare som både tillför något men som också helst av allt vill jobba just där. Detta är viktigt att motivera i en ansökan.

Checklista

 • Läs igenom annonsen och se vilka färdigheter, erfarenhet och personliga kvalifikationer som krävs.
   
 • Försök att matcha din bakgrund och personlighet med det som efterfrågas. Kan du med ord motivera varför du är den de söker?
   
 • Vad får du får intryck av arbetsgivaren? Vilka värderingar tror du är viktiga?
   
 • Har du en unik kompetens som inte efterfrågas, men som ändå kunde vara fördelaktig för arbetsgivaren? Att exempelvis ha utgivit en bok kan både tyda på disciplin, kreativitet och att lyckats med något som bara stannar vid en dröm för många.

 


Att skriva personligt brev

Ett bra personligt brev kräver förberedelser. Även om du har en fin struktur och bra argument bör du skriva ett nytt brev varje gång du skriver en ansökan - oavsett om det är samma typ av arbetsgivare och jobb.

Förberedelser

1. Läs annonsen noggrant och googla fram mer information om arbetsgivaren. En arbetsgivare vill inte bara ge ett jobb, utan känna att du har valt arbetsgivaren med omsorg. Försök att svara på annonsens behov med klara och övertygande meningar. Det är viktigt att du verkligen möter kraven i annonsen och anpassar ditt brev efter detta.

2. Undersök arbetsgivaren, avdelningen eller projektet så du får en klarare bild av vad som efterfrågas.

3. Om du har några relevanta frågor innan du söker tjänsten så kan du ringa upp arbetsgivaren (HR-ansvarig eller chef) för att få svar på dina frågor.

4. Gå igenom ditt CV och anpassa det till efterfrågan i annonsen. Om vissa kvalifikationen efterfrågas, ska dessa framhävas i både CV och personligt brev. Då ökar dina chanser.

5. Försök att i din profil ta fram det som gör dig unik jämfört med andra sökande. Kanske kan vissa kvalifikationer eller erfarenheter göra att du trots många sökanden är lätt att minnas?

6. Ha en professionell och positiv ton i brevet.

Skrivprocessen

 • Skriv gärna namnet på tjänsten i ett sidhuvud.
 • Introducera dig själv och förklara varför du är intresserad av tjänsten. 
   
 • Besvara frågorna varför du söker tjänsten (och just där), samt hur dina kompetenser och erfarenhet matchar efterfrågan (referera till färdigheter, erfarenhet, teoretisk kunskap, resultat och personliga kvalifikationer).
   
 • Slutsatser: Betona varför du är intresserad av arbetet och arbetsgivaren och hur du kan bidra till tjänsten.

Att tänka på!

 • Undvik att bli för personlig. Det handlar om dina kompetenser, inte ditt privatliv. Beskriv mindre vem du är och mer vad du kan tillföra utifrån den du är.
 • Marknadsför dig med dina egna ord. Undvik klyschor som ”många bollar i luften”, ”stresstålig”, ”flexibel”, ”självgående”. Den som rekryterar vet hur uttjatade dessa begrepp är.
 • Skicka inte identiska brev till arbetsgivare - det märks när något är opersonligt.
 • Ljug inte - men beskriv sanningen på ett fördelaktigt sätt.
 • Undvik helst löneanspråk, även om det står det i annonsen. Det kan du diskutera vid en eventuell intervju.