Hedersdoktor 2020

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ernest Aryeetey, professor i utvecklingsekonomi vid University of Ghana, har utsetts till 2020 års hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ernest Aryeetey. Photo.
Ernest Aryeetey föreläser på konferens i Helsingfors 2018. Foto: UNU-WIDER

Ernest Aryeetey är ett välkänt namn i afrikanska universitetskretsar och har spelat en avgörande roll i implementeringen av Lunds universitets Afrikastrategi. Nu blir Ernest Aryeetey också hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Enligt många bedömare är Afrika ”nästa Kina”, det vill säga en kontinent på frammarsch och som långsamt, men dock, tar en allt större andel av den internationella vetenskapliga publiceringen. Forsknings- och utbildningsutbyte med afrikanska universitet ska således inte främst ses som en form av bistånd utan som ett smart sätt att knyta kontakter med universitet som snart anses högintressanta. Det menar Agnes Andersson Djurfeldt, professor i kulturgeografi och ekonomisk geografi och den som har nominerat Ernest Aryeetey till hedersdoktor.

– Sedan 2016 är han ordförande i rådgivargruppen till Lunds universitets strategigrupp för Afrikasamarbete. Han har stor kunskap om och erfarenhet av globala forsknings-och utbildningsfrågor liksom ett stort internationellt kontaktnät, säger hon.

– Dessutom är han en visionär och strateg. Han har betytt mycket för att Lunds universitets samarbeten blivit så bra som de blivit.

Ernest Aryeetey är inte bara en framstående forskare. Utöver att vara professor har han tidigare varit rektor på University of Ghana, styrelseordförande för UNU-WIDER (United Nations University World Institute for Development Economics Research) samt Senior Fellow och föreståndare för Africa Growth Initiative vid Brookings Institution, Washington, D.C. 

Sedan 2016 är Aryeetey generalsekreterare för ARUA, African Research Universities Alliance. Det är ett partnerskap och nätverk för 16 ledande afrikanska universitet som sedan starten 2015 framgångsrikt påbörjat etablerandet av 13 tematiska ’Centres of Excellence’ vid vilka forskare vid medlemsuniversiteten samverkar. Kontakten med Lunds universitet inleddes då Aryeetey inbjöds till att år 2007 medverka i det svensk-afrikanska forskningsprogrammet Afrint som är baserat vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund.