Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Avhandlingar i statsvetenskap t.o.m. 2014

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Petersson, Hans F:Power and international order: an analytical study of four schools of thought and their approaches to the war, the peace and the post-war system 1914-1919. (1964)

Westerhult, Bo: Kronofogde, häradsskrivare, länsman: den svenska fögderiförvaltningen1810-1917. (1965)

Söderberg, Olof: Motororganisationer i Sverige: bakgrund, grupperingar, aktiviteter. (1966)

Wieslander, Hans: I nedrustningens tecken: intressen och aktiviteter kring försvarsfrågan 1918-1925. (1966)

Hydén, Göran: TANU yajenga nchi: political development in rural Tanzania. (1968)

Lindeberg, Sven-Ola: Nödhjälp och samhällsneutralitet: svensk arbetslöshetspolitik 1920-1923. (1968)

Sjöblom, Gunnar: Party strategies in a multiparty system. (1968)

Bergquist, Mats: Sverige och EEC: en statsvetenskaplig studie av fyra åsiktsriktningars synpå svensk marknadspolitik 1961-1962. (1970)

Vernersson, Folke: Diskussionen om landstingens faktiska kompetens: en innehållsanalytisk studie av tre huvudmannaskapsfrågor. (1970)

Bjurulf, Bo: An analysis of some aspects of the voting process. (1972)

Lundquist, Lennart: Means and goals of political decentralization. (1972)

Stenelo, Lars-Göran: Mediation in international negotiations. (1972)

Aasland, Tertit: Fra landmannsorganisasjon til bondeparti: politisk debatt og taktikk i Norsk Landmandsforbund 1896-1920. (1974)

Daun, Holger: Change, conflict potential and politics: two Gambian case-studies. (1974)

Lindqvist, Stellan: Linkages between domestic and foreign policy: the record of Ghana, 1957- 1966. (1974)

Bryder, Tom: Power and responsibility: contending approaches to industrial relations and decision-making in Britain 1963-1971. (1975)

Hermerén, Henrik: Regeringsbildningen i flerpartisystem. (1975)

Johannesson, Conny: De centrala avtalsförhandlingarna och den fackliga demokratin: studier över Svenska metallindustriarbetareförbundets förhandlingsorganisation vid förbundsförhandlingar - med samordning. (1975)

Jönsson, Christer: The Soviet Union and the test ban: a study in Soviet negotiating behavior. (1975)

Kronvall, Kai: Politisk masskommunikation i ett flerpartisystem: Sverige - en fallstudie. (1975)

Peterson, Carl-Gunnar: Ungdom och politik: en studie av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. (1975)

Johansson, Leif: Landstingskommunerna: organisation, beslutsprocess och serviceutbud. (1976)

Beckman, Björn: Regional förvaltning och regional planering: en undersökning av planeringsprocess, planinnehåll och planeffekter i länsprogram 70. (1977)

Lartey, George Wilhelm: The fourth dimension: the argument against the theory of evolutionary stages of social development. (1977)

Liljequist, Gunnar: Distribution av kommunal service. (1977)

Hagström, Bo: 1971 års länsförvaltningsreform: en utvärdering. (1978)

Weston, David: Realism, language and social theories: studies in the relation of theepistemology of science and politics. (1978)

Mbaekwe, Iheanyi J. S: The images of Africa in Sweden before 1914: a study of six types of persuasive ideas. (1979)

Sannerstedt, Anders: Fri konkurrens eller politisk styrning?: 1963 års trafikpolitiska beslut - debatten om innehåll, tillämpning och effekter. (1979)

Skogmar, Gunnar: Atompolitik: sambandet mellan militärt och civilt utnyttjande avatomenergin i amerikansk utrikespolitik 1945-1973. (1979)

Lidén, Anders: Security and recognition: a study of change in Israel's official doctrine1967-1974. (1980)

Magnusson, Håkan: Kommunerna och den regionala planeringen: en analys av länsplaneringen och den fysiska riksplaneringen. (1980)

Forje, John W: The one and indivisible Cameroon: political integration and socio-economic development in a fragmented society. (1981)

Linderoth, Sven: Från konkurrens till monopol: en studie av lokal politisk och ekonomisk journalistik. (1981)

Norrving, Bengt: Kommunerna och bostadsförsörjningen: en analys av bostadsbyggnadsplaneringen. (1981)

Adebo, Tarekegn: Ideological trends in the political thinking of the developing regions: the case of Sub-Saharan Africa. (1982)

Elgström, Ole: Aktiv utrikespolitik: en jämförelse mellan svensk och dansk parlamentarisk utrikesdebatt 1962-1978. (1982)

Lindkvist, Kent: Program och parti: principprogram och partiideologi inom den kommunistiska rörelsen i Sverige 1917-72. (1982)

Geraedts, Henry: The People's republic of China: foreign economic relations and technology acquisition 1972-1981. (1983)

Hörberg, Thomas:Prediktion, osäkerhet och risk i internationella förhandlingar: en studie av svenskt förhandlingsbeteende vid förhandlingarna med Sovjetunionen 1940-1941 om ett handelsavtal. (1983)

Jerneck, Magnus: Kritik som utrikespolitiskt medel: en studie av de amerikanska reaktionerna på den svenska Vietnamkritiken. (1983)

Sterzel, Fredrik: Parlamentarismen i författningen. (1983)

Sjölin, Mats: Kommunalpolitiken i massmediernas spegel: en studie av dagspressens och lokalradions bevakning av fem kommuner. (1985)

Albinsson, Per: Skiftningar i blått: förändringar inom Moderata samlingspartiets riksorganisation 1960-1985. (1986)

Lundell, Bengt: Kommunerna och MBL. (1986)

Pierre, Jon: Partikongresser och regeringspolitik: en studie av den socialdemokratiska partikongressens beslutsfattande och inflytande 1948-1978. (1986)

Polak, Jiri: Dependence patterns in the Soviet bloc: the case of Romania and East Germany. (1986)

Rothstein, Bo: Den socialdemokratiska staten: reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik. (1986)

Schmidt, Stephan: Pionjärer, efterföljare och avvaktare: innovationer och deras spridning bland de svenska primärkommunerna. (1986)

Nilsson, Ann-Sofie: Political uses of international law. (1986)

Westerlund, Ulf: Superpower roles: a comparative analysis of United States and Soviet foreign policy. (1987)

Bergström, Tomas: Konkurrerande eller kompletterande demokrati?: om företagsdemokrati i de svenska kommunerna. (1988)

Lindell, Ulf: Modern multilateral negotiation: the consensus rule and its implications in international conferences. (1988)

Johannesson, Bengt: Kommunal bostadspolitik: en studie i hinder och möjligheter. (1989)

Jonsson, Rolf: Fackligt inflytande och politisk demokrati: en analys av regeringens MBL- förhandlingar. (1989)

Aronson, Torbjörn: Konservatism och demokrati: en rekonstruktion av fem svenska högerledares styrelsedoktriner. (1990)

Petersson, Bo: The Soviet Union and peacetime neutrality in Europe: a study of Soviet political language. (1990)

Höjelid, Stefan: Sovjetbilden i nordisk press: svenska, norska och finländska reaktioner på sovjetiskt agerande. (1991)

Jansson, Per: Säkerhetspolitikens språk: myt och metafor i svensk säkerhetspolitisk diskurs 1919-1939. (1991)

Johansson, Jörgen: Offentligt och privat i regionalpolitiken. (1991)

Håkansson, Anders: Konsten att vinna ett val: en studie av fram- och tillbakagångar för socialdemokraterna i kommunalvalet 1988. (1992)

Persson, Stefan: Dödlägen i internationella förhandlingar. (1992)

Ternblad, Klas: Planering i norm och handling: studier av en epok av landstingsplanering. (1992)

Gynnerstedt, Kerstin: Etik i hemtjänst: en studie av förvaltnings- och professionsetik. (1993)

Iwanaga, Kazuki: Images, decisions and consequences in Japan's foreign policy. (1993)

Schartau, Mai-Brith: The public sector middle manager: the puppet who pulls the strings? (1993)

Tita-Ghebdinga, Legala: African and O.A.U. diplomacy on dual paradigms of self-determination 1945-1985: a study of African foreign policy coordination on decolonisation, and the onsequent maze of ethnonationalism.

Agevall, Lena: Beslutsfattandets rutinisering. (1994)

Andersson, Jan A: Nordiskt samarbete: aktörer, idéer och organisering 1919-1953.(1994)

Blom, Agneta P: Kommunalt chefskap: en studie om ansvar, ledarskap och demokrati. (1994)

Bengtsson, Hans: Förskolereformen: en studie i implementering av svensk välfärdspolitik 1985-1991. (1994)

Kinnvall, Catarina: Cultural diffusion and political learning: the democratization of China. (1995)

Uhlin, Anders: Democracy and diffusion: transnational lesson-drawing among Indonesian pro-democracy actors. (1995)

Larsson, Per: Regimförhandlingar på miljöområdet: en studie av förhandlingarna om LRTAP-konventionen. (1996)

Mattson, Ingvar: Förhandlingsparlamentarism: en jämförande studie av riksdagen och folketinget. (1996)

McKnight, Utz Lars: Political liberalism and the politics of race: beyond perfectionism and culture. (1996)

Sendabo, Teferi: Foreign aid and state sovereignty: the Ethio-Swedish aid co-operation. (1996)

Steiner, Kristian: Strategies for international legitimacy: a comparative study of elite behavior in ethnic conflicts. (1996)

Stubbergaard, Ylva: Stat, kris och demokrati: Lapporörelsens inflytande i Finland 1929-1932. (1996)

Westlind, Dennis: The politics of popular identity: understanding recent populist movements in Sweden and the United States. (1996)

Andersson, Ronny: Medborgarna, politikerna och sjukvården: en studie av attityder och demokrati. (1997)

Badom, Ted Gogote: Foreign intervention in internal wars: the case of the Nigerian civil war 1967-70. (1997)

Johansson, Karl Magnus: Transnational party alliances: analysing the hard-won alliance between Conservatives and Christian Democrats in the European Parliament. (1997)

Kronsell, Annica: Greening the EU: power practices, resistances and agenda setting. (1997)

Söderholm, Peter: Global governance of AIDS: partnerships with civil society. (1997)

Thunborg, Annika: Public and non-profit interaction: U.S. assistance to Eastern European media 1989-1995. (1997)

Gustavsson, Jakob: The politics of foreign policy change: explaining the Swedish reorientation on EC membership. (1998)

Hall, Patrik: The social construction of nationalism: Sweden as an example. (1998)

Aggestam, Karin: Reframing and resolving conflict: Israeli-Palestinian negotiations 1988-1998. (1999)

Hall, Martin: Constructing historical realism: international relations as comparative history. (1999)

Spång, Mikael: Justice and society: problems of reformist politics. (1999)

Sönne, Maria: Administrative reforms and the quest for foreign investment in China: the case of Shenzhen. (1999)

Tallberg, Jonas: Making states comply: the European Commission, the European Court of Justice & the enforcement of the internal market. (1999)

Bengtsson, Rikard: Trust, threat, and stable peace: Swedish great power perceptions 1905-1939. (2000)

Ericson, Magnus: A realist stable peace: power, threat and the development of a shared Norwegian-Swedish democratic security identity 1905-1940. (2000)

Stoltz, Pauline: About being (t)here and making a difference-: black women and the paradox of visibility. (2000)

Svedberg, Erika: The "other" recreated: a relational approach to East-West negotiations. (2000)

Bäckstrand, Karin: What can nature withstand?: science, politics and discourses in transboundary air pollution diplomacy. (2001)

Gustafsson, Rune: Syntes och design: den intellektuelle politikern som konstnär. (2001)

Hedin, Astrid: The politics of social networks: interpersonal trust and institutional change in post-communist East Germany. (2001)

Sundström, Mikael: Connecting social science and information technology: democratic privacy in the information age. (2001)

Badersten, Björn: Medborgardygd: den europeiska staden och det offentliga rummets etos. (2002)

Bengtsson, Marie: Stat och kommun i makt(o)balans: en studie av flyktingmottagandet (2002)

Björkdahl, Annika: From idea to norm: promoting conflict prevention. (2002)

Danjoux, Olivier: L'etat, c'est pas moi: reframing citizenship(s) in the Baltic republics. (2002)

Jönsson, Kristina: Translating foreign ideas into domestic practices: pharmaceutical policies in Laos and Vietnam. (2002)

Boussard, Caroline: Crafting democracy: civil society in post-transition Honduras. (2003)

Janson, Per: Den huvudlösa idén: medborgarlön, välfärdspolitik och en blockerad debatt. (2003)

Johnson, Björn: Policyspridning som översättning: den politiska översättningen av metadonbehandling och husläkare i Sverige. (2003)

Santesson-Wilson, Peter: Studier i symbolpolitik. (2003)

Hellström, Lennart: Willy Brandt och Berlinfrågan: en studie i kontinuiteten i Brandts politiska tänkande. (2004)

Lindberg, Staffan I.: The power of elections: democratic participation, competition, and legitimacy in Africa. (2004)

Sjövik, Kristian: Demokrati bortom nationalstaten? (2004)

Bexell, Magdalena: Exploring responsibility: public and private in human rights protection. (2005)

Erlingsson Gissur Ó.: Varför bildas nya partier?: om kollektivt handlande och partientreprenörer. (2005)

Fernández, Christian: Medborgarskap efter nationalstaten?: ett konstruktivt förslag. (2005)

Jerre, Ulrika: Conflicting logics?: implementing capacity and EU adaptation in a postcommunist context. (2005)

Nilsson, Tom: Till vilken nytta?: om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser. (2005)

Rindefjäll, Teresia: Democracy beyond the ballot box: citizen participation and social rights in post-transition Chile. (2005)

Stripple, Johannes: Climate change after the international: rethinking security, territory and authority. (2005)

Strömvik, Maria: To act as a union: explaining the development of the EU's collective foreign policy. (2005)

Hegeland, Hans: Nationell EU-parlamentarism: riksdagens arbete med EU-frågorna. (2006)

Hellström, Anders: Bringing Europe down to earth. (2006)

Melander, Fredrik: Lokal forskningspolitik: institutionell dynamik och organisatorisk omvandling vid Lunds universitet 1980-2005. (2006)

Niklasson, Tomas: Regime stability and foreign policy change: interaction between domestic and foreign policy in Hungary 1956-1994. (2006)

Ahrnens, Anette: A quest for legitimacy: debating UN Security Council rules on terrorism and non-proliferation. (2007)

Alasfoor, Reyadh: The Gulf Cooperation Council: its nature and achievements: a political analysis of regional integration of the GCC states 1979-2004. (2007)

Hedlund, Maria: Demokratiska genvägar: expertinflytande i den svenska lagstiftningsprocessen om medicinsk genteknik. (2007)

Bolin, Anna: The military profession in change: the case of Sweden. (2008)

Broman, Matilda: Taking advantage of institutional possibilities and network opportunities: analyzing Swedish strategic action in EU negotiations. (2008)

Kalm, Sara: Governing global migration. (2008)

Dannestam, Tove: Stadspolitik i Malmö: politikens meningsskapande och materialitet. (2009)

Knaggård, Åsa: Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen: en studie av svensk klimatpolitik. (2009)

Rosén Sundström, Malena: Förankring av socialdemokratisk EU-politik: med rum för demokratisk debatt?. (2009)

Uçarlar, Nesrin: Between majority power and minority resistance: Kurdish linguistic rights in Turkey. (2009)

Conrad, Maximilian: Between Communication and Community. EU Constitution-Making, a European Public Sphere and the (Un-)likelihood of Transnational Political Debate. (2009)

Scuzzarello, Sarah: Caring Multiculturalism. Local Immigrant Policies and Narratives of Integration in Malmö, Birmingham and Bologna. (2010)

Strömbom, Lisa: Revisiting the Past. Israeli identity, thick recognition and conflict transformation. (2010)

Fägersten, Björn: Sharing Secrets. Explaining International Intelligence Cooperation. (2010)

Karlsson, Rasmus: Three essays on our planetary future. (2010)

Wahman, Michael: Uniting Against Autocrats. Opposition Coordination, Turnovers and Democratization by Elections (2012)

Hultén, John: Ny väg till nya vägar och järnvägar. Finansieringspragmatism och planeringsrationalism vid beslut om infrastrukturinvesteringar. (2012)

Mukhtar-Landgren, Dalia: Planering för framsteg och gemenskap: om den kommunala utvecklingsplaneringens idémässiga förutsättningar. (2012)

Lund, Emma: Hybrid Governance in Practice – Public and Private Actors in the Kyoto Protocol’s Clean Development Mechanism. (2013)

Gustafsson, Nils: Leetocracy: Political participation, social network sites and inequality. (2013)

Persson, Anders: Defining, Securing and Building a Just Peace: The EU and the Israeli-Palestinian conflict. (2013)

Melander, Stina: Kassakultur i förändring. Samspelet mellan organisationskultur och administrativa reformer på Försäkringskassan. (2013)

Hildingsson, Roger: Governing Decarbonization: The State and the New Politics of Climate Change. (2014)

Narby, Petter: Time of Crisis: Order, Politics, Temporality. (2014)