Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Avhandlingar i sociologi t.o.m. 2014

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Törnqvist, Kurt: Studieintressen och studiemotiv hos vuxna (1954, d-grad).

Swedner, Harald: Ecological Differentiation of Habits and Attitudes (1960, d-grad).

Rosengren, Karl-Erik: Sociological aspects of the Literary System (1968, d-grad).

Eliasson, Rosmari: Könsdifferenser i sexuellt beteende och attityder till sexualitet (1971)

Sellerberg, Ann-Mari: Kvinnorna på den svenska arbetsmarknaden under 1900-talet. En sociologisk analys av kvinnornas underordnade position i arbetslivet (1973)

Conlon, Paul: The historical genesis and material basis of radial endogamy in rasist society (1974)

Gustavsson, Göran: Partistyrka och partistyrkeförskjutningar. Förändringar i svenskt väljarbeteende under 1960-talet belysta genom data på kommunnivå (1974, d-grad)

Therborn, Göran: Science, Classand Society. On the formation of sociology and historical materialism (1974, d-grad)

Bondesson, Ulla: Fången i fångsamhället (1974, d-grad)

Tellenbach, Sten: The social structure of socialist society the Polish interpretation (1975)

Chibogu, Ndidi: The institutional processes of the approved schools in Southern Nigeria and Sweden. A comparative approach (1975)

Windahl, Sven: Professionella kommunikatörer – en explorativ studie (1975)

Djurfeldt, Göran & Lindberg, Staffan: Behind poverty. The social formation in a Tamil village & Pills against poverty. A study of the introduktion of Western medicine in a Tamil village (1976)

Nordlund, Jan-Erik: Mediaumgänge – en explorativ studie (1976)

Larsson, Jan: Ungdom i industrin. En studie av arbetsanpassning mot bakgrund av statusbalansteori och referensgruppsteori (1976)

Furåker, Bengt: Stat och arbetsmarknad. Studier i svensk rörlighetspolitik (1976)

Wiberg, Håkan: Visions of the future. A Cross-National servey (1977)

Hvitfeldt, Håkan: Verklighetsförträngning. En studie i massmediefunktioner (1977)

Dahlgren, Anita, Två världar. Om skillnader mellan unga kvinnors och unga mäns verklighetssyn (1977)

Järnegren, Anders & Ventura, Fosco: Tre samhällens förändringshistoria. Exploatering av den fysiska miljön i historisk belysning (1977)

Blanche, Mordechal: Alienation, socialism and selfmanagement (1977)

Bertilsson, Margareta: Towards a social reconstruction of science theory. Peirces theory of Inquiry and Beyond (1978)

Nilsson, Gert: Oordning, ordning. Studier i kärlekens villkor (1978)

Jense, Göran: The Swedish academic marketplace. The case of Science and Technology (1978)

Olofsson, Gunnar: Mellan klass och stat. Om arbetarrörelse, reformism och socialdemokrati (1979)

Öresjö, Eva: Fritiden i bostadsplaneringen resurs eller räddningsplanka? (1979) HS

Sonesson, Inga: Förskolebarn & TV (1979)

Yildirim, Osman: Marxs polarisation theory and class and class struggle in advanced industrial capitalist society (1979)

Svenning, Conny & Svenning, Marianne: Daghemmen, jämlikheten och klassamhället. En studie av skiktspecifik socialisation i det svenska samhället (1980)

Pfister, Michael: Hausfrauenarbeit und Entfremdung (1980)

Fasth, Eva: Aspekter pÅ utlokalisering av högre utbildning (1980)

Nordström, Thomas: Företagsdemokrati. Försök till teorikonstruktion (1980)

Stankeiwicz, Richard: Organization and effectivity of academic research grops (1980)

Callewaert, Staf & Nilsson, Bengt: Skolklassen som socialt system. Lektionsanalyser I och II. Samhället, skolan och skolans inre arbete (1980)

Brante, Thomas: Vetenskapens struktur och förändring (1980)

Gunnarsson, Lars: Att förändra arbetsprocessen. Volvo i Olofström och svensk industrisociologi (1980)

Öberg, Jan: Myter om vor sikkerhed, En kritik af dansk forsvarspolitik i ett utvikningsperspektiv (1981)

Berner, Boel: Teknikens värld. Teknisk förändring och ingenjörsarbete i svensk industri (1981)

Eyerman, Ron: False consciousness and ideology in Marxist theory (1981)

Persson, Roy: Jakt och jägare. Initiering och utövning. En kartläggning av jakten och jägarna i Skåne (1981)

Hedinsson, Elias: Television, Family and Society (1981)

Arvidsson, Peter: Massmediernas trovärdighet (1981)

Samuelsson, Gillis: Dagens pensionär sekelskiftets barn. Åldrandeprocessen i ett individ– och samhällsperspektiv (1981)

Månsson, Sven-Axel: Könshandelns främjare och profitörer. Om förhållandet mellan hallik och prostituerad (1981)

Fryklund, Björn & Peterson, Tomas Populism och missnöjespartier i Norden. Studier av småborgerlig klassaktivitet (1981)

Ronnby, Alf: Socialstaten. Till kritiken av socialteknokratin (1982)

Fridberg, Brynte: Framtidens värld i nuets föreställning. Elever och lärare vid folkhögskolor om samhällets utveckling (1982)

Larsson, Stig: Könshandeln. Om prostituerades villkor (1983)

Fridjonsdottir, Katrin: Vetenskap och politik. En kunskapssociologisk studie (1983)

Åkerström, Malin: Crooks and squares. Lifestyles of thieves and addicts in comparsion to conventional people (1983)

Gahrton, Per: Riksdagen inifrån. En studie av parlamentarisk handfallenhet inför ett samhälle i kris (1983)

Petursson, Petur: Church and social charge. A study of the secularization process in Iceland 1830-1930 (1983)

Kjellberg, Anders: Facklig organisering i tolv länder (1983)

Arnman, Göran & Jönsson, Ingrid: Segregering och svensk skola. En studie av utbildning, klass och boende (1983)

Roe, Keith: Massmedia and adolescent schooling: Conflict or co-existence (1983)

Heidegren, Carl-Göran: Vetenskap och revolution. Hegels väg till visdom (1984)

Brown, Charles: ”The goat is mine, the Load is yours”. Morphogenetic analysis of ”Bhotiya-Shauka” (1984)

Spielman, Miriam: If peace comes. The future expectations oj Jewish and Arab Israeli children and youth (1984)

Gullberg, Anders: Det fängslande planeringstänkandet och sökandet efter en verklighetsutväg (1984)

Svensson, Lennart: Arbetarkollektivet och facket en lokal kamp för företagsdemokrati (1984)

Dahlgren, Rune: Unga arbetare. En sociologisk studie av 100 unga mÄn i mellansvensk industrimiljö (1985)

Schelin, Bo: Den ojämlika idrotten. Om idrottsstratifiering, idrottspreferens och val av idrott (1985)

Andersson, Christian: Peasant of proletarian. Wage labour and peasant economy during industrialization. The Algerian experience (1985?)

Demertzis, Nicolas: Cultural theory and political culture. New direktions and proposals (1986)

Nilsson, Tommy: Från kamratföreningar till facklig rörelse. De svenska tjänstemännens organisationsutveckling 1900-1980 (1986)

Dahl, Göran: Begär och kritik (1986)

Roos, Hans-Edvard: Vandalism i storstad och glesbygd. Den registrerade skadegörelsebrottslighetens utbredning och förändring i Malmö och Arvika (1986)

Flodin, Bertil: TV och yrkesförväntan. En longitudinell studie av ungdomars yrkessocialisation (1986)

Mbuende, Kaire: Namibia, the broken shield: Anatomy of imperialism and revolution (1986)

Beronius, Mats: Den disciplinära maktens organisering. Om makt och arbetsorganisation (1986)

Naur, Maja: Political mobilisation and industry in Libya (1986)

Elsässer, Gertie: Försvarsvilja och framtidstro (1987)

Kayongo, Kabunda Reciprcity and interdependance: The raise and fall of the Kololo Empire in Southern Africa in the 19th century (1987)

Håkansson, Per-Arne: Längtan och livsform. Homosexuellas situation i ett heterosexuellt samhälle (1987)

Olofsson, Per-Olof: Urfantasin och ordningen. Om begäret, det heliga och det moderna samhället (1987)

De George, Barry: Interpreting cisis. A retrospektive analysis (1987)

Andersson, Stefan: Det organiserade folknöjet. En studie kring de svenska folkparkerna 1890-1930-talet (1988)

Granberg, Anders: The dynamics of science-based technologies: Case studies and conceptualizations (1988)

Jarlbro, Gunilla: Familj, massmedier och politik (1988)

Esseveld, Johanna: Beyond silence. Middle-aged women in the 1970s (1988)

Lindbladh, Eva: Vardag och politik (1988)

Binett, Barbro: Mor och barn. En studie av samspel och tidiga relations mönster hos mödrar och barn med olika familjebakgrund (1988)

Angelöw, Bo Att berövas sitt arbete (1989)

Lundberg, Svante Flyktingskap. Latinamerikansk exil i Sverige och Västeuropa (1989)

Davies, Karen: Women and time. Weaving the strands of everyday life (1989)

Wersäll, Britt-Louise: Veckotidningsnovellen 1950-1975. En sociologisk analys (1989)

Schatz, Jaff: The generation. The rise and fall of generation of Jewish communists of Poland (1990)

Böök, Ingmar: Josef, samhällssjälen och AMS. En socialpsykologisk betraktelse (1990)

Kodama, Katsuya: Peace on the move: A Sociological survey on members of Swedish peace organizations (1990)

Gislason, Ingolfur: Enter the bourgeoisie. Aspects of the formation and organisation of Icelandic employers 1894-1934 (1990)

Hilte, Mats Droger och disciplin. En fallstudie av narkomanvård i Skåne (1990)

Sjöberg, Katarina Mr. Ainu. Cultural mobilization and the practice of ethnicity in a hierarchial culture (1991)

Ekströmer, Melcher: Buskar och fåglar. En socialantropologisk studie av Gorale, bergsfolket i södra Polen (1991)

Due, Jesper & Steen-Madsen, Jorgen: ”Man kan kun gå på to ben”. Lorerne mellem profession og fagtorening. En sociologisk undersogelse af Danmarks Lorerforenings medlemmar og tillidsreprosanter (1991)

Hydén, Anders: Passage to India. An anthropological study of dicipleship and transcendence in the Bhagwan Movement (1991)

Orfali, Birgitta: L’adhesion au Front National. De la minorite aktive au mauvement social (1991)

Andersson, Berit: Att förstå drogmissbruk. Praktiken, situationen, processen (1991)

Sjökvist, Jan: Medie, cognition and society. Towards a cognitive media theory (1991)

Morgall, Janine M: Developing technology assessment. A critical feminist approach (1991)

Israel, Lena Filmdramaturgi och vardagstänkande. En kunskapssociologisk studie (1991)

Persson, Anders: Maktutövningens interna dynamik. Samspel och motsättningar i skola och lönearbete (1991)

Due Billing, Yvonne: Kön, ledelse, organisation. Kön, karriere, familj (1991)

Liedholm, Marianne: Boinflytande och deltagande som fenomen och process (1992)

Edvardsson, Ingi R: Printing in action. General printing in Iceland and Sweden (1992)

Chylicki, Pawel: Att upphöra med brott. Vägen ut ur den kriminella karriären (1992)

Johansson, Thomas & Miegel, Fredrik: Do the right thing. Lifestyle and identity in contemporary youth culture (1992)

Ahanmisi, Osholayemi: Strength in weakness. Bini women in affinal relations (1992)

Kärfve, Eva: Den stora ondskan i Valais. Den första häxförföljelsen i Europa (1992)

Sjöström, Bengt: Kliniken tar över dårskapen. Om den svenska psykiatrins framväxt (1992)

Andersson, Gunnar: Leva för jobbet och jobba för livet. Om chefsfamiljers vardag och samlevnadsformer (1993)

Sverrison, Arni: Evolutionary technical charge and flexible mechanization. Entrepreneurship and industrialization in Kenya and Zimbabwe (1993)

Sederblad, Per: Arbetsorganisation och grupper. Studier av svenska industriföretag (1993)

Lema, Antonie: Africa devided. The creation ”ethnic grops” (1993)

Tjörvason, Saevar: Demokratiskt deltagande och kognitiv socialisation (1993)

Trondman, Mats: Bilden av en klassresa. Sexton arbetarklassbarn på väg till och i högskolan (1994)

Billing, Peter & Stigendal, Mikael: Hegemonins decennier. Lärdomar från Malmö om den svenska modellen (1994)

Ericsson, Birgitta & Johansson, Britt-Marie: Bostadsbyggandet i ide och praktik. Om kunskaper och föreställningar inom byggsektorn (1994)

Nilsson, Jan-Olof: Alva Myrdal en virvel i den moderna strömmen (1994)

Scocozza, Lone: Forskning for livet den medicinske forskningsetiks forudsotninger og praktiker. En sociologisk analyse (1994)

Rafnsdottir, Linda: Kvinnofack eller integrering som strategi mot underordning. Diskussion kring kvinnliga fackföreningar på Island (1995)

Knoll, Thomas: Not a pice of cake. Ambivalence about Female-Headed families (1995)

Toft-Madsen, Stig: State, society and human rights in South Asia (1995)

Norell, Margareta & Törnqvist, Claes: Berättelser om ruset. Alkoholens mening för tjugoåringar (1995)

Mulinari, Diana: Mothetwork and politics in Revolutionary Nicaragua (1995)

Pekkola, Sara: Magical Flutes: Music Culture and Music Groups in a Changing Bolivia (1996)

Sahlin, Ingrid: På gränsen till bostad. Avvisning, utvisning, specialkontrakt (1996)

Cvetkova, Cveta Codes of Power. Deconstruction of Institutional Discourses (1996)

Carleheden, Mikael: Det andra moderna. Om Jürgen Habermas och den samhällsteoretiska diskursen om det moderna (1996)

Cuesta, Marta: Flowers to the Ocean: A Study of Everyday Practices, Rituals and Identity in Candomble (1997)

Nergaard, Anders: Grasping the Peripheral State: A Historical Sociology of Nicaraguan State Formation (1997)

Jannisa, Gudmund: The Crocodile's Tears - East Timor in the Making (1997)

Wangel Arne: Safety politics and risk perceptions in Malaysian industry (1997)

Naranjo, Eduardo: Den auktoritära staten och ekonomisk utveckling i Chile. Jordbruket under militärregimen 1973-1981 (1997)

Freyne-Lindhagen, Marianne: Identitet och kulturmöte: syrianska kvinnors exempel: en diskussion om grounded theory (1997)

Franssén, Agneta: Omsorg i tanke och handling: en studie av kvinnors arbete i vården (1997)

Benner, Mats: The Politics of Growth. Economic Regulation in Sweden 1930-1994 (1997)

Lindquist, Per: Det klyvbara Ämnet. Diskursiva ordningar i svensk kärnkraftspolitik 1972 -1980 (1997)

Jönhill, Jan-Inge: Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori (1997)

Richard, Elvi: I första linjen. Arbetsledares mellanställning, kluvenhet och handlingsstrategier i tre organisationer (1997)

Einarsdottir Wahlgren, Mia: Jag är konstnär (1997)

Eriksson, Annika: En gangster kunde kanske Älska sin mor - produktionen av moraliska klichèer i amerikanska polis- och deckarserier (1998)

Eliasson, Annika: Generations in motion. The transition in Hungary and the democratic change of regime, 1987-94 (1998)

Gustafsson, Bengt-Åke: En studie av organisationsförändring och meningsproduktioni fyra industriföretag.

Teketel Abebe Kebede:”Tenants of the State”: The Limitations of Revolutionary Agrarian Transformation in Ethiopia, 1974-1991 (1998)

Popoola, Margareta: Det sociala spelet om Romano Platso (1998)

Nilsson Lindström Margareta: Tradition Making and Tradition Breaking: Female students' Perspectives on Education (1998)

Ståhl, Zeth: The Paradoxes of Good Intentions. The theory and practice of reforms reflected in teachers’ experiences (1998)

Leppänen, Vesa: Structures of District Nurse - Patient Interaction (1998)

Martin Munk: Livsbaner gennem et felt: en analyse af eliteidraetsudõveres sociale mobilitet og rekonversioner af kapital i det sociale rum (1999)

Wahlin Lottie: Den rationella inbrottstjuven?: en studie om rationalitet och rationellt handlande i brott (1999)

Andersson Erika: Det extraordinäras lockelse: luffarturistens bilder och upplevelser (1999)

Ahlstrand Roland: Förändring av deltagandet i produktionen: exempel från slutmonteringsfabriker i Volvo (2000)

Klintman Mikael: Nature and the Social Sciences: Examples from the Electricity and Waste Sectors (2000)

Aspelin Jonas: Klassrummets mikrovärld (2000)

Mathieu Chris: The Moral Life of the Party: Moral Argumentation and the Creation of Meaning in the Europe Policy Debates of the Christian and Left-Socialist Parties in Denmark and Sweden 1990-1996 (2000)

Nilsén Åke: En empirisk vetenskap om duet: om Alfred Schutz bidrag till sociologin (2000)

Hultén Kerstin: Med datorn på köksbordet: en studie av kvinnor som distansarbetar i hemmet (2000)

Karlsson, Magnus: Från Jernverk till Hjärnverk. Ungdomstidens omvandling i Ronneby under tre generationer (2000)

Jacobsson, Katarina: Retoriska strider: konkurrerande sanningar i dövvärlden (2000)

Larsson, Rolf: Between crisis and opportunity. Livelihoods, diversification and inequality among the Meru of Tanzania (2001)

Ljungberg, Charlotta: Bra mat och dåliga varor - om förtroendefulla relationer och oroliga reaktioner på livsmedelsmarknaden (2001)

Höglund, Birgitta: Ute och inne: Kritisk dialog mellan personalkollektiv inom psykiatrin (2001)

Wesser, Erik: Har du varit ute och shoppat, Jacob? En studie av Finansinspektionens utredning av insiderbrott under 1990-talet (2001)

Kamara, Fouday: ECONOMIC AND SOCIAL CRISES IN SIERRA LEONE: The Role of Small-scale Entrepreneurs in Petty Trading as a Strategy for Survival 1960-1996 (2001)

Spännar, Christina:          Med främmande bagage: tankar och erfarenheter hos unga människor med ursprung i en annan kultur eller Det postmoderna främlingskapet (2001)

Stojanovic, Verica: Unga arbetslösas ansikten : identitet och subjektivitet i det svenska och danska samhället (2001)

Kindblad, Christopher: Gift and Exchange in the Reciprocal Regime of the Miskito on the Atlantic Coast of Nicaragua, 20th Century (2001)

Lundquist, Åsa: Bygden, bruket och samhället : om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm 1900-1979 (2001)

Lundberg, Magnus: Vilja med förhinder - polisers samtal om kvinnomisshandel (2001)

Isenberg, Bo: Överflöd & ofullbordan. Essä om det moderna (2001)

Cuadra, Sergio: Mapuchefolket – i gränsernas land : en studie av autonomi, identitet, etniska gränser och social mobilisering (2001)

Knopff, Bradley: Reservation Preservation: Powwow Dance, Radio and the Inherent Dilemma of the Preservation Process (2001)

Stenberg, Henrik: Att bli konstnär: Om identitet, subjektivitet och konstnärskap i det senmoderna samhället. (2002)

Copes, Adriana: Entering Modernity: The Marginalisation of the Poor in the Developing Countries. An Account of Theoretical Perspectives from the 1940's to the 1980's (2002)

Cassegård, Carl: Shock and Naturalization - An Inquiry into the Perception of Modernity (2002)

Waldo, Åsa : Staden och resandet. Mötet mellan planering och vardagsliv. (2003)

Lindell, Lisbeth: Mellan frisk och sjuk - en studie av psykiatrisk öppenvård (2003)

Stierna, Johan: Lokal översättning av svenskhet och symboliskt kapital. Det svenska rummet i Madrid 1915-1998 (2003)

Gregersen, Peter: Making the Most of It? Understanding the social and productive dynamics of small farmers in semi-arid Iringa, Tanzania (2003)

Zetino Duarte, Mario: Vi kanske kommer igen, om det låser sig. Kvinnors och mäns möte med familjerådgivning. (2003)

Arvidsson, Malin: Demanding Values. Participation, empowerment, and NGOs in Bangladesh (2003)

Oddner, Frans: Kafékultur, kommunikation och gränser (2003)

Alkvist, Lars-Erik: Max Weber och kroppens sociologi (2004)

Elsrud, Torun: Taking Time and Making Journeys: Narratives on Self and the Other among Backpackers (2004)

Hedlund, Marianne: Shaping Justice: Defining the disability benefit category in Swedish social policy (2004)

Hägerström, Jeanette: Vi och dom och alla dom andra andra på Komvux: etnicitet, genus och klass i samspel (2004)

Säwe, Filippa: Att tala med, mot och förbi varandra. Samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola (2004)

Winsvold, Aina: När arbeidende barn mobiliserer seg. En studie av tre unioner i Karnataka, India (2004)

Wästerfors, David: Berättelser om mutor. Det korruptas betydelse bland svenska affärsmän i Öst- och Centraleuropa (2004)

Jörgensen, Erika: Hållbar utveckling, samhällsstruktur och kommunal identitet: en jämförelse mellan Västervik och Varberg (2004)

Witt, Ann-Kristin: Konsthantverkare, genus och omvänd ekonomi - Om hinder och möjligheter att agera på konsthantverkets arena (2005)

Burcar, Veronica: Gestaltningar av offererfarenheter: samtal med unga män som utsatts för brott (2005)

Mallén, Agneta: Trygghet i skärgårdsmiljö. En studie om rädsla för brott i Åboland. (2005)

Poulsen, Christian: Prestige in Academia - A Glance at the Gender Distribution (2005)

Ramsay, Anders: Upplysningens självreflexion. Aspekter av Theodor W. Adornos kritiska teori. (2005)

Schenk, Anett: Change and Legitimation - Social Democratic Governments and Higher Education Policies in Sweden and Germany (2005)

Svensson, Ove: Ungdomars spel om pengar. Spelmarknaden, situationen och karriären. (2005)

Lundberg Anders: Om gemenskap - en sociologisk betraktelse (2005)

Thorsted, Stine: It-retorik og hverdagsliv. Et studie af fødevarehandel over Internet. (2005)

Ryding, Anna: Välviljans variationer. Moraliska gränsdragningar inom brottsofferjourer (2005)

Henecke, Birgitta: Plan & Protest. En sociologisk studie av kontroverser, demokrati och makt i den fysiska planeringen. (2006)

Ingestad, Gunilla: Dokumenterat utanförskap - om skolbarn som inte når målen (2006)

Thelander, Joakim: Mutor i det godas tjänst? Biståndsarbetare i samtal om vardaglig korruption (2006)

Andreasson, Jesper: Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag (2007)

Barmark, Mimmi: Hem sjuka hem - En verklig konstruktion och dess sociala bestämningar (Home Sick Home - The Social Bases of an Actual Construction) (2007)

Holmström, Ola: Skolpolitik, skolutvecklingsarena och sociala processer (2007)

Persson, Marcus: Mellan människor och ting. En interaktionistisk analys av samlandet (2007)

Ring, Magnus: Social Rörelse. Begreppsbildningen kring ett mÅngtydigt fenomen (2007)

Lundberg, Henrik: Filosofisociologi – ett sociologiskt perspektiv på filosofiskt tänkande (2007)

Schmitz, Eva: Systerskap som politisk handling. Kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982. (2007)

Berg, Martin: Självets garderobiär: självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi (2008)

Melén, Daniel: Sjukskrivningssystemet - Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjukskrivna (2008)

Fredholm, Axel: Beyond the Catchwords. Adjustment and Community Response to Participatory Development in Post-Suharto Indonesia (2008)

Frödin, Olle: Synergies, Stalemates and Social Dilemmas. Governance in South Africa in Comparative Perspective (2008)

Linné, Tobias: Digitala pengar. Nya villkor i det sociala livet (2008)

Wennerhag, Magnus: Global rörelse : Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar (2008)

Kondrup-Jacobsen, Klaus: The Logic of the Exception. (2008)

Nyberg, Maria: Mycket mat, men lite måltider - En studie av arbetsplatsen som måltidsarena (2009)

Eldén, Sara: Konsten att lyckas som par: Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön (2009)

Bjerstedt, Daniel: Tryggheten inför rätta - Om rätten till förtidspension enligt förvaltningsdomstolarna under tre decennier (2009)

Kåhre, Peter: På AI-teknikens axlar: Om kunskapssociologin och stark artificiell intelligens (2009)

Loodin, Henrik: Biografier från gränslandet - en sociologisk studie om psykiatrins förändrade kontrollmekanismer (2009)

Yang, Chia Ling: Othering process in Feminist Teaching (2010)

Eriksson, Helena: Befolkning, samhälle och förändring: Dynamik i Halmstad under fyra decennier (2010)

Espersson, Malin: Mer eller mindre byråkratisk - en studie av organisationsförändringar inom Kronofogdemyndigheten (2010)

Isaksson, Anna: Att utmana förändringens gränser. En studie om förändringsarbete, partnerskap och kön med Equal-programmet som exempel (2010)

Hilding, Lars-Olof: Är det så här vi är. Om utbildning som normalitet och om produktionen av studenter (2011)

Eklund, Lisa: Rethinking Son Preference – Gender, Population Dynamics and Social Change in the People_s Republic of China (2011)

Berg, Pernille: The Reluctant Change Agent - Change, Chance and Choice among Teachers, Educational Change in the City (2011)

Rahman, Mashiur: Struggling Against Exclusion - Adibasi in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh (2011)

Ringström, Jonas: Mellan sanning och konsekvens. En studie av den tredje generationens kognitiva beteendeterapier (2011)

Sjödin, Daniel: Tryggare kan ingen vara. Migration, religion och integration i en segregerad omgivning (2011)

Gustavsson, Klas: Det vardagliga och det vetenskapliga. Om sociologins begrepp (2011)

Norstedt, Maria: Berättelser om stroke och arbetsliv. Att upptäcka styranderelationer (2011)

Apelmo, Elisabeth: Som vem som helst – Kön, funktionalitet och idrottande kroppar (2012)

Basic, Goran: Samverkan blir kamp – En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården (2012)

Anving, Therese: Måltidens paradoxer. Om klass och kön i vardagens familjepraktiker (2012)

Sandgren, Mikael: Europa som nation. En ny stil i nationalismens genre (2013)

Zettervall, Charlotta: Reculant Victims into Challengers – Narratives of a Kurdish Political Generation in Diaspora in Sweden (2013)

Sandberg, Johan: Social Policy of Our Time? An Inquiry into Evidence, Assumptions, and Diffusion of Conditional Cash Transfers in Latin America (2014)