Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Avhandlingar i rättssociologi t.o.m. 2014

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Widerberg, Karin: Kvinnans rättsliga och sociala ställning i Sverige 1750-1976 (1978)

Hydén, Håkan: Rättens samhälleliga funktioner (1978)

Magnusson, Dan: Konkurser och ekonomisk brottslighet (1979)

Kalderstam, Johnny: De laglösa. Om rättens betydelse för levnadsförhållandena i en kriminell subkultur (1979)

Akalu, Aster: The Process of Land Nationalization in Ethiopia. Land Nationalization and the Peasants (1982)

Esping, Hans: Förvaltningsrätt och reformpolitik (1983)

Ericsson, Lars: Ett surt regn kommer att falla. Naturen, myndigheterna och allmänheten (1985)

Carlsson, Bo & Isacsson, Åke: Hälsa, kommunikativt handlande och konfliktlösning.  En studie av patientens ställning och av Hälso- och sjukvårdslagens ansvarsnämnd (1989)

Eriksson, Kjell E.: Jag slutar! Individuell konfliktlösning i arbetslivet (1991)

Ödman, Ella: Planlagstiftningen och välfärden: tendenser i utvecklingen av svensk planlagstiftning (1992)

Olsson, Sven-Erik: Kvinnor i arbete och reproduktion. Havandeskapspenningens tillämpning (1993)

Gutto, Shadrack: Human and Peoples Rights for the Oppressed. Critical Essays on Theory and Practice from Sociology of Law Perspective (1993)

Schlytter, Astrid: Om rättvisa I barnomsorgen. Den kommunala barnomsorgens fördelningsregler ur ett vardagsperspektiv (1993)

Rolfsson, Margaretha: Unga på drift. Om sociala normer och social kontroll i Rosengård (1994)

Banakar, Reza: Rättens dilemma. Om konflikthantering i ett mångkulturellt samhälle  (1994)

Kåhl, Ingela: Socialarbetarkåren – den lindansande professionen (1995)

Svenning, Margaretha: Miljökriget. Miljöarenan och politikens möjligheter att styra vår miljö (1996)

Hammarsköld, Claes-Göran: FINSAM: Förändring av en välfärdsorganisation genom försöksverksamhet (1997)

Mascaro, Joakim: Aurea Norma (1998)

Gillberg, Minna: From Green Image to Green Practice. Normative action and selfregulation (1999)

Wickenberg, Per: Normstödjande strukturer. Miljötematiken börjar slå rot i skolan (1999)

Ryberg, Lottie: Arbetstidsregleringens utveckling (2000)

Pfannenstill, Annika: Rättssociologiska studier inom området autism.  Rättsanvändning i en kunskapskonkurrerande miljö (2002)

Rejmer, Annika: Vårdnadstvister. En rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa (2003)

Baier, Matthias: Norms and legal rules. An investigation of the tunnel construction through the Hallandsås ridge (2003)

Hoff, David: Varför etiska kommittéer? (2003)

Olsson, Patrik: Legal Ideals and Normative Realities - A case study of children's rights and child labor activity in Paraguay (2003)

Eva Friis: Sociala utredningar om barn: en rättssociologisk studie av lagstiftningens krav, utredningarnas argumentationer och konsekvenser för den enskilde (2003)

Zanderin, Lars: Internkontroll och systemtillsyn av arbetsmiljön i fyra svenska kommuner. En rättssociologisk studie (2004)

Staaf, Annika: Rättssäkerhet och tvångsvård. En rättssociologisk studie (2005)

Hallerström, Helena: Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling (2006)

Friberg, Staffan: Normbildningsprocess genom brukarsamverkan (2006)

Börrefors, Johanna: En essä om estetisk efterrättelse (2007)

Appelstrand, Marie: Miljömålet i skogsbruket - styrning och frivillighet (2007)

Svensson, Måns: Sociala normer och regelefterlevnad (2008)

Sonander, Anna: Att arbeta med barn som brottsoffer. En rättssociologisk studie (2008)

Bergman, Anna-Karin: Law in Progress? A Contextual Study of Norm-Generating Processes - The Example of GMES (2009)

Wedin Hansson, Lina: Going Green - A Study of Public Procurement Regulation (2009)

Persson, Lars: Pedagogerna och demokratin. En rättssociologisk studie av pedagogers arbete med demokratiutveckling (2010)

Leo, Ulf: Rektorer bör och rektorer gör (2010)

Larsson, Stefan: Metaphors and Norms - Understanding Copyright Law in a Digital Society (2011)

Johansson, Susanna: Rätt, makt och institutionell förändring. En kritisk analys av myndigheters samverkan i barnahus (2011)

Dahlstrand, Karl: Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer (2012)

Agevall, Charlotte: Våldet och kärleken. Våldsutsatta kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter (2012)

Urinboyev, Rustamjon: Living Law and Political Stability in Post-Soviet Central Asia. A Case Study of the Ferghana Valley in Uzbekistan (2013)

Erlandsson, Lennart: Rätt, norm och tillämpning. En studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre arenor (2014)