Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Avhandlingar i medie- och kommunikationsvetenskap t.o.m. 2014

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Palm, Lars: Övertalningsstrategier. Att välja budskap efter utgångsläge (1994)

Broddasson, Thorbjörn: Television in Time: Research Images and Empirical Findings (1996)

Linderholm, Inger: Målgruppen och budskapet. En modell för målgruppsanalys och utformning av budskap om trafiksäkerhet till unga manliga trafikanter (1997)

Thelander, Åsa: En resa till naturen på reklamens villkor (2002)

Sjöberg, Ullrika: Screen Rites: A study of Swedish young people’s use and meaningmaking of screen-based media in everyday life (2002)

Simonsson, Charlotte: Den kommunikativa utmaningen: En studie av kommunikationen mellan chef och medarbetare i en modern organisation (2002)

Heide, Mats: Intranät – en ny arena för kommunikation och lärande (2002)

Sandberg, Helena: Medier & fetma: En analys av vikt (2004)

Falkheimer, Jesper: Att gestalta en region. Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund (2004)

Karlsson, Michael: Nätjournalistik – En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra svenska nyhetssajter (2006)

Svensson, Jakob: Kommunikation Medborgarskap och Deltagardemokrati – En studie av medborgarutskotten i Helsingborg (2008)

Nilsson, Malin : Att förklara människan – Diskurser i populärvetenskapliga tv-program (2009)

Krona, Michael: Från orsak till verkan – Berättarstrategier i Sveriges Televisions inrikespolitiska nyhetsförmedling 1978-2005 (2009)

Hamquist, Sara: Dagspress, sport och doping – Mediaskandaler i ett samtida Sverige 250 (2010)

Larsson, Inger: Att bygga broar över kulturgränser – Om svenskars kommunikation med icke-svenskar (2010)

Åkerström, Marja: Den kosmetiska demokratin – En studie av den politiska diskursiva praktiken i Sjöbo och Ystad (2010)

Möllerström, Veselinka : Malmös omvandling från arbetarstad till kunskapsstad – En diskursanalytisk studie av Malmös förnyelse (2011)

Askanius, Tina: Radical Online Video – YouTube, video activism and social movement media practices (2012)