Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Mentorsprogrammet för studieadministrativ personal

...”en medveten kombination av två personer, där den ene har mer erfarenhet och komptens än den andre och där målet är att den mindre erfarne personen får lära och utvecklas i enighet med sina egna behov” (Sandberg 2007).

Nätverkande

 

Mentorsprogrammet för studieadministrativ personal riktar sig till dig som arbetar med studieadministration på Samhällsvetenskapliga fakulteten och har varit anställd minst ett år vid Lunds universitet. Målsättningen är att utbyta och bevara de erfarenheter, kunskaper samt kompetenser som finns inom och utanför Lunds universitet. Men också i att bistå i ett utvidgat kontaktnät, att ge större säkerhet hos individen samt utveckla nya och förbättrade administrativa stödprocesser.

 

Detta program är inte enbart givande för adepten, utan även mentorn utvecklas genom dialog och möten med adepten. Tycker du att rollen som mentor låter lockande? Du som mentor behöver inte vara anställd inom Samhällsvetenskapliga fakulteten eller vid Lunds universitet, utan det är din unika bakgrund som är intressant.

 

Adept

Som adept kan du genom samtal med och vägledning av mentorn utvecklas både personligt och professionellt. Du ansvarar själv för sin egen personliga utveckling och kan finna stöd i handledning och återkoppling från mentorn.

 

Mentor

Som mentor fungerar du som ett bollplank som ska motivera och stötta utifrån adepternas egen förmåga och nivå. Du kan verka som samtalspartner eller som kontaktbyggare och informatör. Som samtalspartner är det av stor vikt att du är en bra lyssnare och har tålamod att låta adepten tänka själv. Som kontaktbyggare och informatör kan du hjälpa till att utveckla adeptens nätverk genom att förmedla kontakt med kunniga och inflytelserika personer.

 

Att tänka på innan du accepterar att bli mentor:

  • Du ska fungera som en rådgivare eller diskussionspartner, som mentor är du varken kompis, terapeut eller problemlösare.
  • Fokusera på möjligheter. Varför blir du mentor? Var medveten om dina egna motiv. Hur är du som person och hur påverkar det ditt mentorskap?

 

Ramar

Mentorskapet löper under en period av ett år. Vid första träffen bestämmer ni en inriktning som kan vara karriärutveckling eller en mer personlig målsättning. Ni bestämmer även hur ofta ni vill ses, vanligast brukar vara 2 gånger per termin. Om någon part vill så har ni alltid rätt att avbryta programmet. Om frågor uppstår kontakta oss gärna via mail.

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

mentor [at] sam [dot] lu [dot] se


Mentorsprogrammet
administreras av:

Susanna Björklund
Helena Falk
Britt Marie Rönn