Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val av ledamöter till Samhällsvetenskapliga fakultetens valberedning

för perioden 2021-03-01 – 2024-02-29

Valberedningens uppgift är lämna förslag till ledamöter i fakultetsstyrelsen, dekan och prodekan samt fakultetens representanter i universitetskollegiet.

Om valberedningen

Valberedningen ska bestå av fem företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare, en suppleant för vetenskapligt kompetenta lärare samt två representanter för övriga anställda. 

Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Utöver detta får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro- yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.

Aktuellt

Ett fyllnadsval till fakultetens valberedning har genomförts och en offentlig sammanräkning av röster genomfördes den 12 december 2022. Följande representanter har valts:

 • Robert Holmberg, universitetslektor, Institutionen för psykologi
 • Sara Gabrielsson, universitetslektor, LUCSUS
 • Ellinor Weise, personalsamordnare, Socialhögskolan

Nuvarande valberedning

Representanter för vetenskapligt kompetenta lärare

 • Sara Eldén, universitetslektor, Sociologiska institutionen
 • Åsa Thelander, docent, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Anders Uhlin, professor, Statsvetenskapliga institutionen
 • Karl-Johan Lundquist, professor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Robert Holmberg, universitetslektor, Institutionen för psykologi
 • Sara Gabrielsson, universitetslektor, LUCSUS (suppleant)

Representanter för övriga anställda

 • Andréa Björk, personalansvarig, Kansli S
 • Ellinor Weise, personalsamordnare, Socialhögskolan

Vem kan rösta och nominera?

Röst- och nomineringsberättigade är anställda vid fakulteten vars anställning omfattar minst 50 % av heltid och som är anställda tillsvidare eller har anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställningstid. Doktorander med doktorandanställningar räknas i detta sammanhang som studenter.

Vem är valbar?

Valbar är den som är röst- och nomineringsberättigad till valet och som kan förväntas ha fortsatt anställning då mandatperioden börjar.

 • Valbara som vetenskapligt kompetenta lärarrepresentanter: professorer samt lärare vid fakulteten som innehar anställning för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens samt är röstberättigade.
 • Valbara som övriga anställda: anställda vid fakulteten som inte är vetenskapligt kompetenta lärare enligt ovanstående definition samt är röstberättigad

Kontakt

Yvonne Aiello Davidsson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 43 65
yvonne [dot] aiello_davidsson [at] sam [dot] lu [dot] se

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 93
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se

Malou Engberg de Carvalho
Kanslichef
+46 46 222 72 10
malou [dot] engberg_de_carvalho [at] sam [dot] lu [dot] se