Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erik Hannerz om samverkan kring ungdomars involvering i stadsutveckling

Erik Hannerz är lektor i sociologi och forskar kring frågor som rör identitet, stil, autenticitet, samt kreativitet i relation till urbana miljöer.

Finns det någon typ av samverkan som du varit involverad i och som du är särskilt nöjd med?

– Jag är nöjd med det de flesta av de samarbetsprojekt jag har varit involverad i. Ska jag välja ett specifikt, får det vara utvecklingen av Hamnpromenaden i Simrishamn där jag arbetade tillsammans med Simrishamns kommun, Sydväst Arkitektur och Landskap samt Streetcorner. Sydväst kontaktade mig först kring en väldigt enkel fråga om ungdomars användning av det offentliga rummet inför deras arbete i Simrishamn, vilket växte till en diskussion om organisering och aktiverande av unga och att jag blev involverad i projektet.

På vilket sätt var detta särskilt lyckat?  

– Det var fantastiskt att se hur en duktig projektledare, i detta fall Sydväst i samarbete med kommunen, inte bara lyssnade på den forskning jag kom med, utan också aktivt inkluderade den i projektet. En direkt följd av min medverkan blev inkluderandet av föreningen Streetcorner, som arbetar med ungdomar och kreativitet, ofta i socialt och marginaliserade områden. De byggde vidare på våra idéer och kom att ordna workshops och var även med att utsmycka de sittmöbler som designats för projektet. Detta innebar att en mängd ungdomar aktiverades som en aktiv del av projektet och fick känna att de kunde påverka sin närmiljö och att deras utsmyckningar blev en del av deras stad. Till invigningen bjöds alla parter in för att föreläsa och presentera hur vi arbetat, och min roll blev då att koppla ihop våra insikter och erfarenheter utifrån våra olika intressen och peka på resultatet. Samt förankra projektet i en bredare sociologisk kontext.

Stötte du på något som du tycker kan vara problematiskt vid samverkan?

– Inte riktigt, men å andra sidan sköttes det hela väldigt pragmatiskt. Jag blev gradvis mer och mer involverad och kunde därmed också styra i hur stor del jag var involverad.

Vad utmynnade din samverkan i?

– Förutom ombyggnaden av hamnområdet i Simrishamn, så utmynnade projektet i att jag började samarbeta med flera andra landskapsarkitekter kring olika projektidéer runt om i Skåne. Samt att jag blev inbjuden att föreläsa på Arkitekturdagarna.

Erik Hannerz. Porträttfoto.

Kontakt

Erik Hannerz
erik [dot] hannerz [at] soc [dot] lu [dot] se
+46 46 222 88 81