Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val av ledamöter till Samhällsvetenskapliga fakultetens valberedning

för perioden 2021-03-01 – 2024-02-29

Mandatperioden för nuvarande valberedning gick ut 2021-02-28 och fakulteten har valt en ny valberedning för en ny treårsperiod. På denna sida samlas information om nominerings- och valprocessen.

Om valberedningen

Valberedningens uppgift är lämna förslag till ledamöter i fakultetsstyrelsen, dekan och prodekan samt fakultetens representanter i universitetskollegiet.

Valberedningen ska bestå av fem företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare, en suppleant för vetenskapligt kompetenta lärare samt två representanter för övriga anställda. 

Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Utöver detta får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro- yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.

Aktuellt

2021-03-01: Valresultat klart

Valet är nu avslutat och rösterna sammanräknade. Följande personer väljs till ledamöter i fakultetens valberedning:

Representanter för vetenskapligt kompetenta lärare

  • Sara Eldén, universitetslektor, Sociologiska institutionen
  • Åsa Thelander, docent, Institutionen för strategisk kommunikation
  • Christer Eldh, universitetslektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
  • Anders Uhlin, professor, Statsvetenskapliga institutionen
  • Karl-Johan Lundquist, professor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Suppleant:

  • Lena Karlsson, universitetslektor, Genusvetenskapliga institutionen

Representanter för övriga anställda

Karin Jönsson, bibliotekschef, Samhällsvetenskapliga fakultetsbiblioteket
Andréa Björk, personalansvarig, Kansli S


Tidigare händelser

2021-02-04 

Kallelse till val av valberedning har gått ut via e-post till valkretsen. 

Valet sker genom e-val under perioden 4 - 25 februari. Samtliga röstberättigade kan logga in i Easyvote med sitt Lucat-ID och hitta de pågående valen där.

Easyvote

2021-01-09

Inbjudan att nominera kandidater till fakultetens nya valberedning har skickats med e-post.

Nomineringar skickas till val [at] sam [dot] lu [dot] se märkt ”nominering valberedning” senast den 21 januari 2021.

Observera att val av ny valberedning pågår samtidigt med valet av nya ledamöter till universitetskollegiet som behandlas av sittande valberedning.

Nomineringsbrev (PDF kB, ny flik)


Vem kan rösta och nominera?

Röst- och nomineringsberättigade är anställda vid fakulteten vars anställning omfattar minst 50 % av heltid och som är anställda tillsvidare eller har anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställningstid. Doktorander med doktorandanställningar räknas i detta sammanhang som studenter.

Vem är valbar?

Valbar är den som är röst- och nomineringsberättigad till valet och som kan förväntas ha fortsatt anställning då mandatperioden börjar.

Kontakt

Marie Steiner
Fakultetetskoordinator
+46 46 222 43 65
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se

Malou Engberg de Carvalho
Kanslichef
+46 46 222 72 10
kanslichef [at] sam [dot] lu [dot] se