Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val av ledamöter till Samhällsvetenskapliga fakultetens valberedning

för perioden 2021-03-01 – 2024-02-29

Mandatperioden för nuvarande valberedning gick ut 2021-02-28 och fakulteten har valt en ny valberedning för en ny treårsperiod. På denna sida samlas information om nominerings- och valprocessen.

Om valberedningen

Valberedningens uppgift är lämna förslag till ledamöter i fakultetsstyrelsen, dekan och prodekan samt fakultetens representanter i universitetskollegiet.

Valberedningen ska bestå av fem företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare, en suppleant för vetenskapligt kompetenta lärare samt två representanter för övriga anställda. 

Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Utöver detta får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro- yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.

Valresultat

Valet avslutades och rösträkning genomfördes den 1 mars 2021. 

Representanter för vetenskapligt kompetenta lärare

  • Sara Eldén, universitetslektor, Sociologiska institutionen
  • Åsa Thelander, docent, Institutionen för strategisk kommunikation
  • Anders Uhlin, professor, Statsvetenskapliga institutionen
  • Karl-Johan Lundquist, professor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Representanter för övriga anställda

Karin Jönsson, bibliotekschef, Samhällsvetenskapliga fakultetsbiblioteket
Andréa Björk, personalansvarig, Kansli S


Tidigare händelser

2021-02-04 - 2021-02-25: Valet genomfördes genom e-val i Easyvote. 

2021-02-04:  Kallelse till val av valberedning har gått ut via e-post till valkretsen. 

2021-01-09: Inbjudan att nominera kandidater till fakultetens nya valberedning skickades med e-post.


Vem kan rösta och nominera?

Röst- och nomineringsberättigade är anställda vid fakulteten vars anställning omfattar minst 50 % av heltid och som är anställda tillsvidare eller har anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställningstid. Doktorander med doktorandanställningar räknas i detta sammanhang som studenter.

Vem är valbar?

Valbar är den som är röst- och nomineringsberättigad till valet och som kan förväntas ha fortsatt anställning då mandatperioden börjar.

Kontakt

Lovisa Eriksson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 43 65
lovisa [dot] eriksson [at] sam [dot] lu [dot] se

Marie Steiner
Fakultetetskoordinator
+ 46 46 222 48 93
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se