Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val av dekan, prodekan och styrelse

för perioden 2021-2023

Hösten 2020 och våren 2021 har fakulteten valt dekan, prodekan samt ledamöter till fakultetsstyrelsen för kommande treårsperiod 1 januari 2021 - 31 december 2023. Denna webbsida utgör en knutpunkt för valprocessen.

Fakultetsstyrelsen består av dekan, prodekan, sex vetenskapligt- eller konstnärligt kompetenta lärare, två övriga anställda, två allmänrepresentanter samt tre studentrepresentanter.

Aktuellt

2021-02-15 Valresultat, fyllnadsval prodekan

Fakultetens fyllnadsval av prodekan är nu avslutat och en offentlig sammanräkning av röster ägde rum digitalt via Zoom den 15 februari.

Agnes Andersson Djurfeldt, professor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, föreslås som prodekan för fakulteten från den 1 mars. Förslaget lämnas till rektor för beslut.

Valprotokoll (PDF 70 kB, ny flik)

Tidigare nyheter

2021-01-22

Kallelse till fyllnadsval av prodekan har gått ut via e-post till valkretsen. Valberedningens förslag till prodekan är Agnes Andersson Djurfeldt, professor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Valet sker genom e-val under perioden 22 januari - 12 februari. Samtliga röstberättigade kan logga in i Easyvote med sitt Lucat-ID och hitta de pågående valen där.

Easyvote


2020-12-18

Nomineringsperioden inför valet av ny prodekan av nu avslutad. Av de nomineringar som kommit in har fakultetens valberedning valt ut fyra kandidater som går vidare till intervju:

  • Agnes Andersson Djurfeldt, professor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
  • Anna Meeuwisse, professor, Socialhögskolan
  • Helena Sandberg, docent, Institutionen för kommunikation och medier
  • Charlotte Simonsson, docent, Institutionen för strategisk kommunikation

Valberedningens förslag tillkännages i samband med att kallelse till val går ut i andra halvan av januari.


2020-12-16

Fyllnadsvalet av två vetenskapligt kompetenta lärarrepresentanter till fakultetsstyrelsen är nu klart och följande personer har valts:

  • Magnus Jirström, professor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
  • Lisa Strömbom, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen

Valprotokoll (PDF kB, ny flik)

Se lista över alla ledamöter i högerspalten.


2020-12-03

På grund av att fakultetens framröstade prodekan för perioden 2021-23 rekommenderas till prorektorsposten vid Lunds universitet förbereder fakultetens valberedning nu ett fyllnadsval till prodekansposten.

Nomineringar skickas till valberedning [at] sam [dot] lu [dot] se, märkt med ”nominering prodekan” senast den 15 december och ska innehålla en kort motivering.

Mer information om vem som är röst- och nomineringsberättigad finns i nedanstående nomineringsbrev.

Inbjudan att nominera till prodekan (PDF 160 kB, ny flik)


2020-11-24

Kallelse till fyllnadsval av två vetenskapligt kompetenta lärarrepresentanter till fakultetsstyrelsen har gått ut via e-post till valkretsen. Valet sker genom e-val under perioden 24 november - 15 december.

Valberedningens förslag (PDF 94 kB, ny flik)

Röstlängd (PDF 966 kB, ny flik)


2020-11-13

På grund av att ytterligare en av de framröstade styrelseledamöterna lämnar sin anställning bereder valberedningen nu ett fyllnadsval för två vetenskapligt kompetenta lärarrepresentanter i styrelsen för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2023.

Nomineringar skickas till valberedning [at] sam [dot] lu [dot] se, märkt med ”nominering” senast den 18 november och ska innehålla en kort motivering.

Mer information om vem som är röst- och nomineringsberättigad finns i nedanstående nomineringsbrev.

Inbjudan att nominera (PDF 170 kB, ny flik)


2020-11-04

På grund av att en av de framröstade styrelseledamöterna lämnar sin anställning bereder valberedningen nu ett fyllnadsval för en vetenskapligt kompetent lärarrepresentant i styrelsen för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2023.


2020-10-23

Rektor har nu fattat beslut om dekan, prodekan samt externa styrelseledarmöter: 

  • Christofer Edling utses till dekan.
  • Lena Eskilsson utses till prodekan.
  • Anna-Karin Bergman, chef för forsknings- och utvecklingsenheten i Helsingborgs stad, utses till extern ledamot i fakultetsstyrelsen.
  • Johan Wessman, VD för Öresundsinstitutet, utses till extern ledamot i fakultetsstyrelsen.

2020-10-07

Valet är nu avslutat och resultatet listas nedan. Beslut om utnämning av dekan och prodekan samt externa ledamöter fattas av Lunds universitets rektor i november.

Dekan
Christofer Edling, professor, Sociologiska institutionen

Prodekan
Lena Eskilsson, lektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap 

Företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare 
Kerstin Svensson, professor, Socialhögskolan 
Teis Hansen, lektor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Susanna Vestberg, lektor, Institutionen för psykologi 
Douglas Brommesson, lektor, Statsvetenskapliga institutionen 
Helena Sandberg, lektor, Institutionen för kommunikation och medier 
Nils Gustafsson, lektor, Institutionen för strategisk kommunikation 

Företrädare för övriga anställda 
Ann-Sofie Zettergren, bibliotekarie, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 
Kristian Almquist, studievägledare, Institutionen för psykologi 

Hela valprotokollet kan du ta del av här (PDF 157 kB, ny flik)


2020-09-15

Kallelse till val går ut till valkretsen den 15 september.

Valet sker genom e-val under perioden 15 september - 6 oktober.

Offentlig sammanräkning av röster sker den 7 oktober.


2020-09-07

Röstlängden har anslagits. (reviderades 2020-09-18)

Röstlängd (PDF 828 kB, nytt fönster)


2020-06-11

Valberedningens förslag till dekan, prodekan och ledamöter i fakultetsstyrelsen är klart.

Valberedningens förslag (PDF 245 kB, nytt fönster)


2020-04-24

Nomineringsbrev för val av ledamöter till fakultetsstyrelsen har skickats med e-post till valkretsen.

Nomineringar kan skickas till valberedningen fram till den 15 maj 2020.

Nomeringbrev (PDF 363 kB, nytt fönster)

Kvalifikationer för dekan (PDF 68 kB, nytt fönster)


Vem kan nominera och rösta?

Röst- och nomineringsberättigade är anställda vid fakulteten vilkas anställning omfattar minst 50 % av heltid och som är anställda tillsvidare eller har en anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställningstid. Doktorander med doktorandanställningar räknas enligt Högskoleförordningen i detta sammanhang som studenter och är ej röstberättigade eller nomineringsbara.

Vem är valbar?

Valbar till dekan, prodekan samt vetenskapligt kompetent lärare i styrelsen är professorer samt lärare vid fakulteten som innehar anställning för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Dekan och prodekan utses av rektor efter förslag genom val av de röstberättigade inom fakulteten.

Valbar till övriga anställda i styrelsen är anställda vid fakulteten som inte är vetenskapligt kompetenta lärare enligt ovanstående definition.

Utseende av övriga styrelserepresentanter

Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769).

Rektor utser allmänrepresentanter efter förslag från fakultetens valberedning. Valberedningen föreslår allmänrepresentanter för rektor utan val.

Kontakt

Marie Steiner
Fakultetetskoordinator
+46 46 222 43 65
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se

Malou Engberg de Carvalho
Kanslichef
+46 46 222 72 10
kanslichef [at] sam [dot] lu [dot] se

Nuvarande valresultat

Dekan
Christofer Edling, Sociologiska institutionen

Prodekan
Agnes Andersson Djurfeldt, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare 
Nils Gustafsson, Institutionen för strategisk kommunikation 
Magnus Jirström, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Helena Sandberg, Institutionen för kommunikation och medier 
Kerstin Svensson, Socialhögskolan 
Lisa Strömbom, Statsvetenskapliga institutionen
Susanna Vestberg, Institutionen för psykologi 

Företrädare för övriga anställda 
Ann-Sofie Zettergren, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 
Kristian Almquist, Institutionen för psykologi