Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (utbildningsrådet) verkar för att upprätthålla en hög kvalitet på utbildning och övrig utbildningsanknuten verksamhet vid fakulteten.

Utbildningsrådet har till uppgift att bevaka utvecklingen inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå avseende bland annat:

 • kvalitetssäkring och utvärdering
 • pedagogisk utveckling och utbildning
 • studentrekrytering och tillträdesfrågor
 • internationalisering av utbildningen
 • samverkan och arbetsmarknad.

Rådet ska bereda ärenden och avge förslag till fakultetsstyrelsen inom ovanstående områden.

Rådet består av:

 • ordförande (dekan, prodekan eller vicedekan)
 • tolv institutions-/verksamhetsrepresentanter (studierektor med ansvar för utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå)
 • internationell koordinator vid fakultetskansliet
 • studierektor vid Graduate School
 • fakultetens bibliotekschef
 • två studentrepresentanter.

Ledamöter 

 • Agnes Andersson Djurfeldt, ordförande, prodekan
 • Terese Anving, Genusvetenskapliga institutionen
 • Mimmi Barmark, Sociologiska institutionen
 • Jonas Bjärehed, Institutionen för psykologi
 • Katarina Follin, internationell koordinator
 • Karin Jönsson, bibliotekschef
 • Jakob Gustavsson, Statsvetenskapliga institutionen
 • Mikhail Martynovich, Institutionen för kulturgeografi och ek. geografi
 • Anaïs Le Pluart, studeranderepresentant
 • Eerika Saaristo, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Fredrik Schoug, Institutionen för kommunikation och medier
 • Anna Sonander, Rättssociologiska institutionen
 • Maja Essebo, LUCSUS
 • Christopher Swader, Graduate School
 • Erika Werner, Socialhögskolan
 • Marja Åkerström, Institutionen för strategisk kommunikation

Adjungerade

 • Malou Engberg de Carvalho, kanslichef, Kansli S

Kontakt

Malin Schatz
Utbildningsledare
+46 46 222 72 64
malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Våren 2022

2 februari
9 mars
6 april
18 maj
15 juni

Alla tillfällen kl 13.15-15.00.