Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (utbildningsrådet) har till uppgift att diskutera strategiska frågor och bevaka utvecklingen inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå.

Rådet ska bereda ärenden och avge förslag till fakultetsstyrelsen, exempelvis kring fakultetsgemensamma riktlinjer, samt lyfta verksamheternas behov inom utbildningsområdet.

Rådet består av

 • ordförande, (dekan, prodekan eller vicedekan)
 • elva institutions-/verksamhetsrepresentanter (studierektor med ansvar för utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå)
 • internationell koordinator vid fakultetskansliet
 • studierektor vid Graduate School
 • bibliotekschef
 • två studentrepresentanter

Ledamöter 

 • Agnes Andersson, ordförande, prodekan
 • Terese Anving, Genusvetenskapliga institutionen
 • Mimmi Barmark, Sociologiska institutionen
 • Rikard Bengtsson, Statsvetenskapliga institutionen
 • Jonas Bjärehed, Institutionen för psykologi
 • Katarina Follin, internationell koordinator
 • Lena Karlsson, Graduate School
 • Mikhail Martynovich, Institutionen för kulturgeografi och ek. geografi
 • Eerika Saaristo, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Fredrik Schoug, Institutionen för kommunikation och medier
 • Anna Sonander, Rättssociologiska institutionen
 • Maja Essebo, LUCSUS
 • Adam Turic, tillförordnad bibliotekschef
 • Erika Werner, Socialhögskolan
 • Två studentrepresentanter

Adjungerade

 • Malou Engberg de Carvalho, kanslichef, Kansli S

Kontakt

Mårten Frostgård
Utbildningssamordnare
+46 46 222 83 18
marten [dot] frostgard [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Våren 2024

7 februari
13 mars
24 april
22 maj
13-14 juni

Mötestid kl 13.15-16.00