Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommittén för jämställdhet och lika villkor (JoL)

MANDATPERIOD 1 JANUARI 2018 - 31 DECEMBER 2020

Kommittén för jämställdhet och lika villkor har till uppgift att driva och följa upp fakultetens arbete inom jämställdhet och lika villkor utifrån universitetets policies och planer.

Kommittén består av samtliga prefekter (eller motsvarande), bibliotekschef, kanslichef samt tre studentrepresentanter. Ordförande i gruppen är dekan.

Huvudskyddsombud vid fakulteten samt företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i kommittén. 

Ledamöter

 • Christoffer Edling, dekan, ordförande
 • Björn Badersten, prefekt, Statsvetenskapliga institutionen
 • Emily Boyd, föreståndare, LUCSUS
 • Sofia Bunke, prefekt, Statsvetenskapliga institutionen
 • Malou Engberg de Carvahlo, kanslichef
 • Ulrika Holgersson, prefekt, Institutionen för kommunikation och medier
 • Katarina Jacobsson, prefekt, Socialhögskolan
 • Karin Jönsson, bibliotekschef
 • Lena Karlsson, prefekt, Genusvetenskapliga institutionen
 • Isabel Schoultz, prefekt, Rättssociologiska institutionen
 • Mattias Wengelin, prefekt, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Mozhgan Zachrison, prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Studentrepresentant
 • Studentrepresentant
 • Studentrepresentant

Kontakt

Cecilia Hagström
Personalsamordnare
cecilia [dot] hagstrom [at] sam [dot] lu [dot] se