Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Generella kompetenser i undervisningen

På dessa sidor finns ett antal exempel på hur du som lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan arbeta med generella kompetenser. Välkommen att använda informationen som inspiration i din egen undervisning!

Vad är generella kompetenser?

Med generella kompetenser menas kompetenser och förmågor som inte är så beroende av det specifika ämnesinnehållet utan mer har att göra med generella intellektuella förmågor som tränas och utvecklas under utbildningsförloppet. Det kan exempelvis vara

  • förmågan att tänka abstrakt och systematiskt
  • att självständigt lösa problem
  • att betrakta en företeelse ur olika perspektiv
  • att analysera densamma med hjälp av en genomtänkt teori eller metod
  • att läsa och förstå texter med ett avancerat innehåll
  • att söka och värdera information i syfte att besvara en frågeställning
  • att formulera sig och argumentera klargörande i tal och skrift.

Generella kompetenser i Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningar, beskrivning (PDF 358 kB, ny flik)

Exempel på hur generella kompetenser kan synliggöras i utbildningen

Fredrik Schoug. Foto.

- Bland det första jag gör på kursintroduktionen är att förevisa målen för en kandidatexamen.

Fredrik Schoug, Institutionen för kommunikation och medier

Läs mer om att använda examensmål i undervisningen.

 

Sara Santesson. Foto.

- Studenter som tränats i akademiskt skrivande har ett stort försprång framför sina kurskamrater.

Sara Santesson, Institutionen för kommunikation och medier

Läs mer om skrivträning på MKV.

 

Jakob Gustavsson. Foto.

- Vi antyder vad det är för karriärmöjligheter som ligger framför dem, och påpekar att deras nästa stora utmaning består i att själva kunna sätta ord på sina kunskaper och förmedla det till sin omgivning. 

Jakob Gustavsson, Statvetenskapliga institutionen

Läs mer om det personliga brevet och examensceremonin på Politices kandidatprogrammet.

 

Anna Sonander

- Att visa exempel på platsannonser är ett sätt att tydliggöra de generella kompetenser som studenterna förvärvat under sin studietid.

Anna Sonander, Rättssociologiska institutionen

Läs mer om att tydliggöra de generella kompetenserna med hjälp av platsannonser

Informationskompetens i utbildningen

En guide med inspiration och exempel, framtagna av Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.

Till guiden på bibiliotekets webbsida

Filmtipset: det akademiska hantverket

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek har tillsammans med fakulteten och Sociologiska institutionen producerat ett antal YouTube-filmklipp som introducerar studenter till några generella kompetenser i praktiken: källkritik, sökoptimering och referenshantering.

Till filmerna

Kontakt

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 93
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se