Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Generella kompetenser i undervisningen

På dessa sidor finns ett antal exempel på hur du som lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan arbeta med generella kompetenser. Välkommen att använda informationen som inspiration i din egen undervisning!

Vad är generella kompetenser?

Med generella kompetenser menas kompetenser och förmågor som inte är så beroende av det specifika ämnesinnehållet utan mer har att göra med generella intellektuella förmågor som tränas och utvecklas under utbildningsförloppet. Det kan exempelvis vara

  • förmågan att tänka abstrakt och systematiskt
  • att självständigt lösa problem
  • att betrakta en företeelse ur olika perspektiv
  • att analysera densamma med hjälp av en genomtänkt teori eller metod
  • att läsa och förstå texter med ett avancerat innehåll
  • att söka och värdera information i syfte att besvara en frågeställning
  • att formulera sig och argumentera klargörande i tal och skrift.

Generella kompetenser i Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningar, beskrivning (PDF 358 kB, ny flik)

Exempel på hur generella kompetenser kan synliggöras i utbildningen

Använda examensmål i undervisningen.

Skrivträning på MKV.

Det personliga brevet och examensceremonin på Politices kandidatprogrammet.

Att tydliggöra de generella kompetenserna med hjälp av platsannonser

Informationskompetens i utbildningen

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek erbjuder undervisning för studenter och forskare i informationshantering, det vill säga informationssökning, källkritik och referenshantering.

Bibliotekets undervisning (sambib.lu.se)

Se också bibliotekets filmer som kan användas i undervisningen. 

Filmer för undervisning (sambib.lu.se)

Kontakt

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 93
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se