Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hervé Corvellec om ”flippade ansökningar”

Hervé Corvellec är professor i företagsekonomi vid Institutionen för tjänstevetenskap. Han är bland annat expert på cirkulär ekonomi.

Finns det någon typ av samverkan som du varit involverad i och som du är särskilt nöjd med?

Jag har varit delaktig ett par gånger i något som jag kallar ”flippade ansökningar”, det vill säga att ett företag, organisation eller myndighet är huvudsökande och jag såsom forskare är medsökande.  Ett särskilt lyckat exempel gjorde jag tillsammans med ett företag som hyr ut skyltar. Företaget, som ville bli bättre på cirkulär ekonomi, gjorde en ansökan hos Vinnova.

På vilket sätt var detta särskilt lyckat?

– Det fanns ett ömsesidigt förtroende och jag fick en unik möjlighet att sitta med som inbäddad observatör på deras styrelsemöten. På så sätt kunde forskningen bygga mer på observation och inte bara intervjuer. Företaget å sin sida fick del av min expertis kring cirkulär ekonomi, och jag vet att de tog till sig av mina kunskaper.

Men det var inte bara ett bra sätt att samverka utan också ett mycket effektivt tillvägagångssätt för att dra in anslag, för båda parterna. När Vinnova delar ut anslag ser de gärna att någon från näringslivet är huvudsökande eftersom det garanterar att pengarna verkligen kommer näringslivet till nytta. Vi forskare har mycket erfarenhet av hur en ansökan ska skrivas och mina kunskaper på detta område kom väl till pass.

En annan fördel med att vara medsökande och inte huvudsökande är att det innebär mindre administration för universitetets del.

Kan du se några problem med den här typen av nära samverkan med ett företag?

Det kan bli problem om den andra parten inte respekterar din roll som forskare och vill lägga munkavle på dig. Jag har varit med om att motparten ställt krav på sekretess. Det löste sig, men det juridiska kan bli krångligt och det behövs hjälp från universitetets jurister. Den hjälpen är oerhört viktig och här tror jag att universitetet måste bli bättre.

Det skulle också kunna bli problem om man uppfattas som konsult och börjar se sig själv som en sådan. I praktiken har det inte varit ett problem för mig men detta är något man alltid måste ha i huvudet.

Vad utmynnade din samverkan med skyltföretaget i?

Förutom att det är ett roligt och lärorikt sätt att arbeta så mynnade projektet ut i vetenskapliga och pedagogiska  skrifter, mediemedverkan och andra offentliga framträdanden, nya projektmedel samt akademiskt nätverkande.

Och för företagets del?

Företaget arbetar idag med hållbara cirkulära skyltar där materialet återanvänds eller återvinns.

Kontakt

Hervé Corvellec. Foto.

Hervé Corvellec
herve [dot] corvellec [at] ism [dot] lu [dot] se
+46 42 35 66 03