Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppföljning av handlingsplaner

Fakultetens handlingsplan för utveckling av utbildning anger prioriterade åtgärder med tydliga leveransmål, som syftar till en systematisk process för uppföljning och utveckling av utbildning.

Genomförande

Utbildningsrådet arbetar fram och bereder en tvåårig handlingsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Handlingsplanen beslutas därefter av fakultetsstyrelsen.

Handlingsplanen har en tydlig deadline och anger vem som är ansvarig för genomförandet. Utbildningsrådet ansvarar för arbetet och beslutar hur de olika åtgärderna genomförs.

Uppföljning

Handlingsplanern följs upp en gång per termin i Utbildningsrådet samt utvärderas vid handlingsplanens slut. Eventuella åtgärder vidtas.

Avrapportering av hur arbetet med beslutade åtgärder framskrider ges varje vår och höst till fakultetsstyrelsen.

Kontakt

Malin Schatz
Utbildningsledare
+ 46 46 222 72 64
malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+ 46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se