Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På den här sidan hittar du information om LUCRIS och vad du behöver registrera i systemet enligt Samhällsvetenskapliga fakultetens miniminivå.

LUCRIS är Lunds universitets gemensamma forskningsinformationssystem. Det består av ett användargränssnitt för inmatning och hantering av information, LUCRIS samt en publik portal, Forskningsportalen.

Logga in i LUCRIS

Se fakultetens information i Forskningsportalen

Miniminivå för registrering av forskningsinformation i LUCRIS

LUCRIS hjälper dig att nå ut med din forskning

Genom Forskningsportalen kan forskarkol­legor, studenter, journalister och en intresserad allmänhet hitta din forskning. Här kan tvärve­tenskapliga samarbeten lyftas och uppstå. Du kan visa vilka samarbeten du har, vilka publika­tioner du har skrivit och andra aktiviteter som din forskning genererat.

LUCRIS ger en överblick över hur dina projekt relaterar till publikationer, aktiviteter och annat relevant som finns inlagt i LUCRIS. Se bara till att du kopplar ihop dem!

Genom LUCRIS exporteras dina publika forsk­ningsresultat vidare till exempelvis SwePub.

Forskning kan också lyftas fram på fakultetens webbplatser genom länkar till LUCRIS. Grund­tanken är att all forskning finns i LUCRIS, men att våra webbplatser är ett fönster in.

Du kan också återanvända den information du har lagt in i LUCRIS genom att till exempel exportera informationen till ett personligt CV.

Miniminivå för registrering av forskningsinformation i LUCRIS

Du som är forskningsverksam medarbetare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ska regist­rera nedanstående information i LUCRIS och ansvarar också för att den hålls uppdaterad. (Enligt beslut i fakultetsstyrelsen 2019-06-13)

Årlig deadline för registrering är den 1 mars.

Forskarprofil

 • Aktuell populärvetenskaplig beskrivning av din forskning, på svenska och engelska
 • Porträttbild, minst 600x600 px (1:1 Fyrkant)
 • Ämnesklassificering enligt UKÄ (max tre alternativ) för att beskriva din forskning

Läs mer om personlig profil på Medarbetarwebben

Forskningsoutput

Alla publikationer ska läggas in i enlighet med gällande rektorsbeslut och kopplas till relevant projekt eller aktivitet:

 • Artiklar (i vetenskapliga tidskrifter eller andra tidningar/tidskrifter)
 • Böcker
 • Bokkapitel
 • Konferenspublikationer (bidrag i proceedings, abstract på en konferenswebb, poster etcetera)
 • Rapporter

Information om hur du registrerar publikationer finns på Medarbetarwebben

Projekt

Av typen forskning, uppdragsforskning, avhandling eller nätverk.

 • Titel (på svenska och engelska)
 • Kort projektbeskrivning (på svenska och engelska)
 • Projektdeltagare och deras roller i projektet. Projektledaren (PI) ansvarar för detta. (För avhandlingsprojekt lägger doktoranden in sig själv som PI samt lägger in huvudhandledare och handledare.)
 • Startår och planerat slutår
 • Ämnesklassificering enligt UKÄ

Mer information om vad som menas med projekt och hur du registrerar dessa finns på Medarbetarwebben

Miniminivå för registrering i LUCRIS för organisationer

Organisatoriska enheter vid fakulteten som har forskningsverksamhet ska i LUCAT se till att det finns en beskriv­ning av forskningen på svenska och engelska samt att enhetens namn är översatt till engelska. Denna informa­tion exporteras sedan till LUCRIS. Eventuellt foto läggs in i LUCRIS.

Support och stöd

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Daniel Lind
+46 46 222 09 94
daniel [dot] lind [at] sambib [dot] lu [dot] se

Ann-Sofie Zettergren
+46 46 222 16 92
ann-sofie [dot] zettergren [at] sambib [dot] lu [dot] se

Sara Rondahl
+46 42 35 65 73
sara [dot] rondahl [at] ch [dot] lu [dot] se

Mer information, manualer till LUCRIS och support hittar du här:

www.medarbetarwebben.lu.se/lucris

Om LUCRIS

Syftet med LUCRIS är att registrera och synliggöra inte bara Lunds universitets forskningspublikationer – utan även projekt, samarbeten och andra forskningsrelaterade aktiviteter. Att denna information finns samlad på ett ställe ger en bra bild av våra forskare och våra forskningsaktiviteter.

LUCRIS används också i universitetets och fakultetens arbete med utvärderingar, planering och strategier. Den information som registreras i LUCRIS kan synliggöras i rapporter, som kan utgöra underlag för strategier och beslut.

 

Närbild på händer på laptop. Foto: Pixabay

Ladda ner en folder om fakultetens miniminivå för registrering i LUCRIS