Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medel för stora forskningsansökningar

Resurserna ska användas till att utforma en större nationell eller internationell forskningsansökan. Medel kan sökas av dig som är disputerad och tillsvidareanställd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Bakgrund

Arbetet med ansökningar till de stora utlysningarna av forskningsanslag är ofta mycket resurskrävande och kan involvera många sökande. Det finns behov av att löpande kunna ansöka om medel som täcker till exempel kostnader i samband med möten för att arbeta med ansökningar. Att använda fakultetsmedel till att möjliggöra välgjorda ansökningar ses som en långsiktig investering.

Syfte

Medlen ska användas till att utforma en större nationell eller internationell forskningsansökan.

Exempel på stora forskningsansökningar är EU:s ramprogram, utlysningar från European Research Council (ERC), programansökningar till de nationella forskningsråden, med flera.

Villkor

Du som är disputerad och tillsvidareanställd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan ansöka.

Varje ansökan kan tilldelas maximalt 200 000 kr.

Stödet kan användas för arbetstid för den som inte har mer än 30 procent forskningstid i sin anställning, för hjälp i form av forskningsassistent (motsvarande) och/eller till kontaktresor för parter som ingår i projektet.

Ansökan

Det går att ansöka om medel löpande under året.

Ansökan mailas till Elin Hermansson, elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se, och ska innehålla:

  • projektbeskrivning (minst två, max tre sidor)
  • CV över forskningsmeriter (max två sidor)
  • kortfattad budget
  • uppgifter om när och till vilken/vilka forskningsfinansiärer ansökan kommer att skickas till
  • godkännande av prefekt (motsvarande)

Bedömning

En arbetsgrupp bestående av minst tre av Forskningsrådets ledamöter bedömer ansökningarna. Eventuella jävsförhållanden kontrolleras innan arbetsgruppen utses.

Bedömargruppens uppdrag är att bedöma om ansökningen kan utformas till en konkurrenskraftig forskningsansökan utifrån de bedömningskriterier som finns uppställda av den tilltänkta finansiären.

Beslut om beviljat stöd fattas av dekan.

Kontakt

Elin Hermansson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 84 49
elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se

Riktlinjer och anvisningar

för fördelning av medel för kostnader i samband med stora forskningsansökningar.

Ladda ned beslutet som PDF (41 kB, ny flik)