Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsbidrag

Här hittar du de olika forskningsbidrag som går att söka vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Medel för utveckling av forskningssamverkan

Beviljade medel ska användas för att utveckla samverkan med externa aktörer i syfte att berika fakultetens forskning och att lyfta fram samhällsvetenskapens roll i samhället. Du som är disputerad, tillsvidareanställd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och inte har mer än 30 procent forskningstid i din anställning kan söka medel.

Läs mer om utlysningen av medel för utveckling av forskningssamverkan


Ansökningsmånader

Du som är disputerad, tillsvidareanställd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och inte har mer än 30 procent forskningstid i din anställning kan ansöka om ansökningsmånader för att utforma forskningsansökningar. 

Läs mer om att ansökan om ansökningsmånader


Medel för stora forskningsansökningar

Resurserna ska användas till att utforma en större nationell eller internationell forskningsansökan - de kan användas för arbetstid, för hjälp i form av forskningsassistent och/eller till kontaktresor för parter som ingår i projektet. Medel kan sökas av dig som är disputerad och tillsvidareanställd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om bidrag till stora forskningsansökningar


Rese- och forskningsbidrag

Ansökningsperiod för fakultetens rese- och forskningsbidrag är i början av vår- respektive hösttermin (normalt i februari och i september månad).

De flesta stiftelser riktar sig till forskare, doktorander, lärare, docenter och liknande vid Lunds universitet. Några få kan även sökas av studenter på grundutbildningsnivå.

Läs mer om fakulteternas rese- och forskningsbidrag på Medarbetarwebben


Fakultetens språkgranskningsbidrag

Fakulteten erbjuder stöd till språkgranskning av artiklar som publiceras i internationella tidsskrifter. Stöd avser kostnader för språkgranskning av artikel som accepterats för publicering i internationell ”peer reviewed” tidskrift enligt följande:

  • När artikeln har accepterats för publicering, men innan den har publicerats, sänds acceptansbrev och faktura på kostnader för språkgranskning av artikeln till fakulteten, som ersätter kostnader upp till 6.000 kr per artikel.

Brev och faktura skickar du till fakultetens ekonomichef Irina Cojocaru: irina [dot] cojocaru [at] sam [dot] lu [dot] se.


Forskningmedel på temat innovation

Samhällsvetenskapliga fakulteten utlyser tillsammans med CIRCLE (Centre for Innovation Research) forskningsmedel på olika teman inom innovation.

Läs mer om den senaste utlysningen på fakultetens internationella internwebb

Kontakt

Allmänna frågor om forskningsbidrag:

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se


Fakultetens rese- och forskningsbidrag:

Anders Kirchner
Rekryteringsansvarig
+46 46 222 72 06
anders [dot] kirchner [at] sam [dot] lu [dot] se


Språkgranskningsbidrag:

Irina Cojocaru
Ekonomichef
+46 46 222 46 32
irina [dot] cojocaru [at] sam [dot] lu [dot] se