Här kan du läsa om olika former av stöd för forskare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Fakultetens vetenskapliga ombud

Samhällsvetenskapliga fakultetens vetenskapliga ombud är seniorprofessor Christer Jönsson.

Du kan vända dig till honom för råd, vägledning och informella konfidentiella samtal rörande problem och dilemman kring ”god vetenskaplig sed”. Det kan till exempel gälla:

  • forskningssamarbete (över generationsgränser, disciplingränser, nationsgränser)
  • författarskap (särskilt sampublicering)
  • granskning (peer review, sakkunniguppdrag).

Det vetenskapliga ombudet rapporterar årligen till fakultetsledningen och ingår i ett fakultetsövergripande nätverk med andra ombud.

Se även informationen om forskningsetik på Medarbetarwebben

Forskningsfinansiering

Forskningsservice ger råd och stöd till forskare vid universitetet gällande extern forskningsfinansiering.

Läs mer om forskningsfinansiering på Medarbetarwebben

Prenumerera på nyhetsbrev och tematiska utskick om forskningsfinansierin (länk till Medarbetarwebben)

Vid fakulteten finns ett antal olika forskningsbidrag att söka:

Fakultetens forskningsbidrag

Som forskare vid Lunds universitet kan du söka pengar för publicering i OA-tidskrifter ur universitetets centrala APC-fond.

Läs mer om stöd till publicereringsavgifter på UB:s webbplats

LUCRIS

Genom att du registrerar din forskning i LUCRIS kan forskarkollegor, studenter, journalister och en intresserad allmänhet hitta din forskning via den publika Forskningsportalen. Du kan visa vilka samarbeten du har, vilka publikationer du har skrivit och andra aktiviteter som din forskning genererat.

Varje forskningsverksam medarbetare ansvarar för att den egna forskningsinformationen läggs in i LUCRIS enligt fakultetens miniminivå. 

Läs mer om LUCRIS och fakultetens miniminivå

Bibliotekets stöd i forskningsprocessen

Fakultetens bibliotek i Lund och Helsingborg erbjuder olika former av stöd och service för fakultetens forskare, till exempel support kring LUCRIS, publiceringsfrågor och hantering av forskningsdata. 

Läs mer om forskningsstöd på bibliotekets webbplats

Kommunicera din forskning

Ge din forskning spridning genom att skriva populärvetenskapligt för den brittiska nyhetsförmedlaren The Conversation.

Läs mer om att skriva för The Conversation

Fakultetens forskningskommunikatör kan också hjälpa dig att nå ut med nyheter om din forskning. 

Läs mer på sidan Kommunikationsstöd

Karriärutveckling för akademisk personal

Lunds universitet erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som på olika sätt kan bidra till din karriärutveckling.

Läs mer på Medarbetarwebben

Fortbildning utomlands och internationella samarbeten

Läs mer här om vilka internationella möjligheter som finns

Få hjälp med innovation och affärsutveckling

LU Innovation kan hjälpa dig som forskare att omvandla forskningsresultat och idéer till nya produkter, tjänster eller metoder på marknaden. Verksamheten kan hjälpa dig med affärsutveckling, patentrådgivning, juridik och finansiellt stöd. Tjänsterna är fritt tillgängliga för studenter och forskare vid samtliga fakulteter inom Lunds universitet och sekretess råder för de idéer man får in.

LU Innovations webbplats

Kontakt

Anna Meeuwisse
Vice dekan med ansvar för forskning och forskarutbildning
+46 46 222 31 57
anna [dot] meeuwisse [at] soch [dot] lu [dot] se

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se

Christer Jönsson. Foto.

Fakultetens vetenskapliga ombud

Christer Jönsson
christer [dot] jonsson [at] svet [dot] lu [dot] se
+46 70 570 35 61
Personlig sida