Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Här kan du läsa om olika former av stöd för forskare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Samhällsvetenskapliga fakultetens vetenskapliga ombud är seniorprofessor Christer Jönsson.

Du kan vända dig till honom för råd, vägledning och informella konfidentiella samtal rörande problem och dilemman kring ”god vetenskaplig sed”. Det kan till exempel gälla:

  • forskningssamarbete (över generationsgränser, disciplingränser, nationsgränser)
  • författarskap (särskilt sampublicering)
  • granskning (peer review, sakkunniguppdrag).

Det vetenskapliga ombudet rapporterar årligen till fakultetsledningen och ingår i ett fakultetsövergripande nätverk med andra ombud.

Se även informationen om forskningsetik på Medarbetarwebben

Forskningsservice ger råd och stöd till forskare vid universitetet gällande extern forskningsfinansiering.

Läs mer om forskningsfinansiering på Medarbetarwebben

Prenumerera på nyhetsbrev och tematiska utskick om forskningsfinansiering (länk till Medarbetarwebben)

Vid fakulteten finns ett antal olika forskningsbidrag att söka:

Fakultetens forskningsbidrag

Som forskare vid Lunds universitet kan du söka pengar för publicering i OA-tidskrifter ur universitetets centrala APC-fond.

Läs mer om stöd till publicereringsavgifter på UB:s webbplats

Fakultetens bibliotek i Lund och Helsingborg erbjuder olika former av stöd och service för fakultetens forskare, till exempel support kring LUCRIS, publiceringsfrågor och hantering av forskningsdata. 

Läs mer om forskningsstöd på bibliotekets webbplats

Ge din forskning spridning genom att skriva populärvetenskapligt för den brittiska nyhetsförmedlaren The Conversation.

Läs mer om att skriva för The Conversation

Fakultetens forskningskommunikatör kan också hjälpa dig att nå ut med nyheter om din forskning. 

Läs mer på sidan Kommunikationsstöd

Lunds universitet erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som på olika sätt kan bidra till din karriärutveckling.

Läs mer på Medarbetarwebben

LU Innovation kan hjälpa dig som forskare att omvandla forskningsresultat och idéer till nya produkter, tjänster eller metoder på marknaden. Verksamheten kan hjälpa dig med affärsutveckling, patentrådgivning, juridik och finansiellt stöd. Tjänsterna är fritt tillgängliga för studenter och forskare vid samtliga fakulteter inom Lunds universitet och sekretess råder för de idéer man får in.

LU Innovations webbplats

Kontakt

Anna Meeuwisse
Vicedekan med ansvar för forskning och forskarutbildning
+46 46 222 31 57
anna [dot] meeuwisse [at] soch [dot] lu [dot] se

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se

Christer Jönsson. Foto.

Fakultetens vetenskapliga ombud

Christer Jönsson
christer [dot] jonsson [at] svet [dot] lu [dot] se
+46 70 570 35 61
Personlig sida