Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställning, arbetsmiljö och karriärutveckling

för doktorander vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Etapplyft – doktorandens ansvar

Det är doktorandens ansvar att se till att ansökan om lönehöjning blir inlämnad när du har uppnått tillräckligt med poäng. Doktorandlönen höjs i etapper enligt en lönestege när 60 hp, 120 hp och 180 hp har uppnåtts. Blanketten ska skrivas under av både handledare och prefekt och lämnas till HR-funktion vid din institution. Etapplyft kan endast göras 6 månader retroaktivt.

Poängen beräknas enligt följande, 60 högskolepoäng = ett års heltidsstudier inom forskarutbildning i form av doktorandkurser och/eller konkret avhandlingsarbete (tid för institutionstjänstgöring, såsom undervisning eller tjänstledigheter etc., räknas inte in i studietiden).

Etapplyft (PDF kB, ny flik)

Förlängning av anställning vid förtroendeuppdrag

Om du har doktorandanställning och dessutom förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation inom Lunds universitet ska du som kompensation få din anställning förlängd.

Läs mer om förlängning i beslut på Medarbetarwebben (PDF, ny flik)

Förlängning av anställning med anledning av coronapandemin

Coronapandemin och dess restriktioner har för en del doktorander inneburit förseningar och att forskarutbildningen inte kan slutföras inom fyra år (på heltid).

Läs mer om hur hantering och bedömning går till vid förlängning av doktorandanställning med anledning av coronapandemin (PDF 392 kB, ny flik)

Arbetsmiljö och hälsa

Alla doktorander kan vända sig Företagshälsovården för frågor som gäller arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrelaterad ohälsa.

Företagshälsovården

För övriga frågor kring anställning, arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandling och mångfald, besök fakultetens anställningssida:

Anställning

Karriärutveckling

Lunds universitet har ett brett utbud av aktiviteter som på ett eller annat sätt bidrar till doktoranders karriärutveckling.

Läs mer om karriärutveckling för doktorander på Medarbetarwebben

Högskolepedagogisk utbildning

Doktorander som undervisar inom utbildning på grundnivå eller avancerad nivå ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst två veckor:

Läs mer om högskolepedagogisk utbildning

Fortbildning utomlands och internationella samarbeten

På Canvas-sidan ”International Opportunities for Doctoral Students at LU” får du information om internationella möjligheter så som webbinarier, resestipendier och tävlingar, som är tillgängliga för doktorander vid Lunds universitet. Glöm inte att slå på notiserna för att få uppdateringar om nya aktiviteter!

Registrera dig på Canvas-sidan International Opportunities for Doctoral Students at LU

Se även fakultetens sida om internationella möjligheter för personal

Se även lunduniversity.lu.se om sommarskolor och forskarkonferenser för doktorander 

Forskning

Här hittar du information om fakultetens vetenskapliga ombud, bibliotekets stöd i forskningsprocessen, hur du når ut med din forskning, LUCRIS, forskningsfinansiering med mera:

Fakultetens forskningssidor för medarbetare

Kontakt

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)

SDR är en del av Lunds doktorandkår och representerar alla doktorander vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Kontakt: sdr [at] ldk [dot] lu [dot] se
SDR på Facebook

SDR har tagit fram en guide för livet som doktorand vid Lunds universitet. Guiden vänder sig till alla nya doktorander, men främst till dem som är nya i Sverige. 

PhD and Post-doc guide for life at Lund University (PDF 692 kB, ny flik