Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hitta forskningsfinansiering

Här hittar du de olika forskningsbidrag som går att söka vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och länkar till finansieringsstöd vid Lunds universitet.

Fakultetens rese- och forskningsbidrag

Ansökningsperiod för fakultetens rese- och forskningsbidrag är i början av vår- respektive hösttermin (normalt i februari och i september månad).

De flesta stiftelser riktar sig till forskare, doktorander, lärare, docenter och liknande vid Lunds universitet. Några få kan även sökas av studenter på grundutbildningsnivå.

Läs mer om fakulteternas rese- och forskningsbidrag på Medarbetarwebben


Ansökningsmånader

Du som har en doktorsexamen, är tillsvidareanställd som lektor eller adjunkt vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och inte har mer än 30 procent forskningstid i din anställning kan ansöka om ansökningsmånader för att utforma forskningsansökningar. 

Läs mer om att ansöka om ansökningsmånader


Medel för stora forskningsansökningar

Resurserna ska användas till att utforma en större nationell eller internationell forskningsansökan - de kan användas för arbetstid, för hjälp i form av forskningsassistent och/eller till kontaktresor för parter som ingår i projektet. Medel kan sökas av dig som är disputerad och tillsvidareanställd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om bidrag till stora forskningsansökningar


Medel för utveckling av forskningssamverkan

Du som har en doktorsexamen, är tillsvidareanställd som lektor eller adjunkt vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och inte har mer än 30 procent forskningstid i din anställning kan söka medel för att utveckla samverkan med externa aktörer.

Läs mer om utlysningen av medel för utveckling av forskningssamverkan


Stimulansmedel för konsolidering av starka forskningsområden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Medlen ska användas till samordnande aktiviteter i syfte att konsolidera, utveckla och synliggöra starka, tvärvetenskapliga forskningsområden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Professorer eller docenter som är tillsvidareanställda vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan ansöka.

Läs mer om stimulansmedel för konsolidering av starka forskningsområden


Fakultetens språkgranskningsbidrag

Fakulteten har tidigare erbjudit stöd till språkgranskning av artiklar som publiceras i internationella tidskrifter. Efter 2022 ersätter inte längre fakulteten dessa kostnader för enskilda forskare. Kontakta din institution om du har frågor om finansiering av språkgranskning. 

Övrigt finansieringsstöd inom Lunds universitet

Finansiering via Forskningsservice

Hos Forskningsservice kan forskare och forskargrupper få stöd och hjälp i frågor om extern forskningsfinansiering.

Läs mer om Forskningsservice på Medarbetarwebben

Prenumerera på nyhetsbrev om forskningsfinansiering (Medarbetarwebben)

Stöd till publiceringsavgifter via Universitetsbiblioteket

Forskare vid Lunds universitet kan ansöka om finansiering för att publicera i öppet tillgängliga tidskrifter när tidskriften inte ingår av något av förlagsavtalen. 

Läs mer om stöd till publiceringsavgifter på universitetsbibliotekets webbplats

Kontakt

Allmänna frågor om forskningsbidrag vid fakulteten:

Elin Hermansson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 84 49
elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se


Fakultetens rese- och forskningsbidrag:

Anders Kirchner
Rekryteringsansvarig
+46 46 222 72 06
anders [dot] kirchner [at] sam [dot] lu [dot] se