Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Renoveringen av Hus G

Renoveringen av hus G är planerad att starta sommaren 2023. Efter renoveringen flyttar Sociologiska institutionen tillbaka i huset, tillsammans med Genusvetenskapliga institutionen.

Faseaden på Hus G. Foto.

Ny ventilation och fler arbetsplatser

Hus G ska genomgå de förändringar som krävs för att ytterligare arbetsplatser ska rymmas i huset. Ventilationssystemet är redan på gränsen till underdimensionerat och datanätet behöver bytas ut. Fakulteten tar också tillfället i akt att färdigställa den östra delen av våning 4, som inte iordningställdes på samma sätt som resten av huset i samband med renoveringen 2006.

Tidplan och evakuering

Enligt nuvarande tidplan (daterad 2022-02-23) kommer renoveringen pågå under ungefär ett år från sommaren 2023.

Under tiden för renoveringen kommer Sociologiska institutionen att flytta till evakueringslokaler i Allhelgonaskolan, Bredgatan 26.

På Sociologiska institutionens webbplats finns flyttinstruktioner för anställda vid institutionen.

Efter renoveringen flyttar Sociologiska institutionen tillbaka till hus G, tillsammans med Genusvetenskapliga institutionen.

Processen inför renoveringen

Under 2020 remitterades förstudieskisser och under 2021 remitterades programhandlingar internt inom fakulteten till Styrgruppen för Projekt Campus Paradis, Genusvetenskapliga institutionen och Sociologiska institutionen.

Under 2022 genomfördes systemhandlingsprojektering. Under 2023 genomförs byggghandlingsprojektering och byggtiden startar.

Läs mer om de olika faserna i byggprocessen

Parallellt med system- och byggprojekteringen pågår inredningsprojektet för huset.

Projektgruppen har fortlöpande dialog med arbetsgrupper vid Sociologiska institutionen och Genusvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Robert Holmberg
Projektledare

Jenny Egidius
Biträdande projektledare 

E-post: 
projekt_campus_paradis [at] sam [dot] lu [dot] se