Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Renovering av Gamla lungkliniken (hus G)

Nu är det dags för ombyggnation av Gamla lungkliniken. Huset kommer att vara avstängt 1 juli 2023 – 31 mars 2024 och under tiden flyttar Sociologiska institutionen till Allhelgonaskolan.

Gamla lungkliniken, hus G, med byggnadsställningar. Foto.

Ny ventilation, ny entré och fler arbetsplatser

Gamla lungkliniken (Hus G) ska genomgå de förändringar som krävs för att ytterligare arbetsplatser ska rymmas i huset. Huset kommer bland annat att få ny ventilation och en något ombyggd entré i nytt läge mot norr. Dessutom kommer enstaka arbetsrum byggas om och fönster kommer att renoveras. Fakulteten tar också tillfället i akt att färdigställa den östra delen av våning 4, som inte iordningställdes på samma sätt som resten av huset i samband med renoveringen 2006.

Tidplan

Enligt nuvarande tidplan kommer renoveringen pågå 1 juli 2023–31 mars 2024. Inflyttning kommer att ske sommaren 2024.

Avspärrningar och evakuering

I mitten av juni 2023 flyttade Sociologiska institutionen till evakueringslokaler i Allhelgonaskolan, Bredgatan 26.

På Sociologiska institutionens webbplats finns flyttinformation för anställda vid institutionen.

Under renoveringen kommer huset att spärras av med byggstaket. Gångvägen mot Paradisgatan kommer vara öppen, precis som vanligt.

Det kommer ske en del transporter av material till huset, framför allt via Sandgatan.

Nya grannar efter renoveringen

Efter renoveringen flyttar Sociologiska institutionen tillbaka till Gamla lungkliniken, tillsammans med Genusvetenskapliga institutionen.

Processen inför renoveringen

Under 2020 remitterades förstudieskisser och under 2021 remitterades programhandlingar internt inom fakulteten till Styrgruppen för Projekt Campus Paradis, Genusvetenskapliga institutionen och Sociologiska institutionen.

Under 2022 genomfördes systemhandlingsprojektering. Under 2023 genomfördes byggghandlingsprojektering och byggtiden startade.

Läs mer om de olika faserna i byggprocessen

Parallellt med system- och byggprojekteringen pågår inredningsprojektet för huset.

Projektgruppen har fortlöpande dialog med arbetsgrupper vid Sociologiska institutionen och Genusvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Robert Holmberg
Projektledare

Jenny Egidius
Biträdande projektledare 

E-post: 
projekt_campus_paradis [at] sam [dot] lu [dot] se (projekt_campus_paradis[at]sam[dot]lu[dot]se)