Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Campus Online

Digital mötesplats för studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fakultetens erfarenheter från pandemin visar att det finns stora studiesociala utmaningar med den just nu dominerande onlineundervisningen. Inte minst när det handlar om studenters välbefinnande och arbetsmiljö. Under höstterminen 2021 fortsätter initiativet Campus Online, i syfte att skapa en digital, informell mötesplats för våra studenter.

Bakgrund

Fakulteten har sedan coronapandemins start löpande anpassat sin verksamhet efter Lunds universitets och regeringens beslut vilket inneburit att huvuddelen av undervisningen och bedömningen av studenternas prestationer periodvis genomförts med hjälp av digitala verktyg.

I april 2020 initierade Samhällsvetarkåren en enkät till fakultetens studenter för att få insyn i hur de har upplevt omställningen till distansundervisning. Enkätsvaren resulterade i en sammanställning som bland annat vittnade om en oro inom studentgruppen och generella svårigheter att hitta motivation och stöd.

Sammanställning av enkät: omställning till en digital lärandemiljö (PDF, 2,7 MB, ny flik)

Sammanställning av enkät: omställning till en digital lärandemiljö, kort version (585 kB, ny flik)

Under hösten 2020 initierade fakulteten en veckovis seminarieserie, Skills labs, för att ge studenterna digital färdighetsträning.  Samtliga studenter inom fakulteten välkomnades och initiativet togs emot väl. När beskedet kom att vårterminen 2021 helt skulle genomföras på distans tog fakulteten beslutet att utöka seminarieserien med ett brett utbud av stöd, support och digitala aktiviteter för alla fakultetens studenter. Satsningen fick namnet Campus Online.

Enligt gällande rektorsbeslut är målet att fakultetens undervisning under höstterminen 2021 gradvis ska återgå till att ske på campus. Som en följd av detta beslut kommer fakulteten under hösten erbjuda samma sorts stöd som under höstterminen 2020, dock fortsatt under namnet Campus Online.

Campus Online HT21 - utbud och erbjudande

Under höstterminen 2021 kommer alla fakultetens studenter kunna ta del av webbinarier på en mängd olika teman som till exempel studieteknik, referenshantering, studiemotivation och annat som kan vara till nytta för att hantera studietillvaron på distans.

Syftet med webbinarierna är dels att ge studenterna nyttiga färdigheter och kunskap, dels att fungera som en avslappnad och kravfri miljö där de kan skapa kontakter och utbyta erfarenheter. Studenterna kan ta del av hela programmet genom att anmäla sig till aktiviteten i Canvas, det krävs sedan ingen anmälan till de enskilda aktiviteterna utan det är drop-in som gäller.

Delar av höstens program ges i samband med HT-fakulterna, så att vissa aktiviteter kommer att vara öppna för båda fakulteternas studenter.

Campus Online i Canvas

Kontakt

Mats Blomberg
IT-pedagog vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
mats [dot] blomberg [at] sambib [dot] lu [dot] se

Liknande initiativ vid andra fakulteter

Länkar till olika fakulteters Campus Online-koncept i lärplattformen Canvas:

Wellness Weeks vid Ekonomihögskolan

Campus Online vid HT-fakulteterna

Campus Online vid LTH