Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Viktiga datum HT 2021

Månadsöversikt i kalender. Foto.

Här hittar du samlad information om utlysningar, utnämningar och högskolepedagogiska kurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten under höstterminen 2021.

Utlysningar

Ansökningsmånader

Du som är disputerad, tillsvidareanställd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och inte har mer än 30 procent forskningstid i din anställning kan en gång per termin ansöka om ansökningsmånader för att utforma forskningsansökningar. Stödet utgör kostnader motsvarande en till två månaders arbetstid på heltid.

Sista ansökningsdag under höstterminen är 15 september. 

Läs mer om ansökningsmånader

Rese- och forskningsbidrag

Forskare, doktorander, lärare och docenter kan två gånger per år ansöka om fakultetens rese- och forskningsbidrag. 

Aktuell ansökningsperiod är 27 augusti - 20 september.

Läs mer om fakultetens rese- och forskningsbidrag


Utnämningar

Meriterad eller excellent lärare (Pedagogiska akademin)

Du som är tillsvidareanställd adjunkt, lektor eller professor, eller anställd som biträdande lektor, vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan ansöka om att få dina pedagogiska meriter bedömda och bli antagen till Pedagogiska akademin som meriterad (QTP) eller excellent (ETP) lärare.

Årlig deadline för att söka till akademin är 15 september.

Läs mer om att söka till den pedagogiska akademin

Docentur

Lärarförslagsnämnden behandlar ansökningar om docentur en gång per termin. 

Sista ansökningsdag höstterminen 2021 är den 14 oktober.

Läs mer om docentutnämning. 


Högskolepedagogiska kurser

Det går fortfarande att anmäla sig till följande kurser som ges under höstterminen 2021:

Lärarrollen i högre utbildning

Kursen vänder sig till all undervisande personal som saknar tidigare högskolepedagogisk utbildning. Erfarenhetsutbyte, forskning och regelverk varvas med analys och utveckling av egna undervisningsmoment. 

Sista anmälningsdag är 21 september.

Mer information och anmälningsformulär

Gender and diversity in teaching and learning

Kursen problematiserar genus och pedagogik inom högre utbildning; både i den enskilda undervisningssituationen i klassrummet och inom universitetet som organisation. Du får även verktyg för att skapa mer inkluderande klassrum.

Sista anmälningsdag är 30 september.

Mer information och anmälningsformulär