Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök medel för forskning inom området social resiliens

Illustration.

Professorer, l​​​​ektorer och biträdande lektorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är nu välkomna att söka medel för forskning inom temat social resiliens. Sista ansökningsdag är 15 januari 2022.

Social resiliens kan brett beskrivas som personers, gruppers eller hela samhällens förmåga att hantera yttre påfrestningar, till exempel sociala, ekonomiska, politiska eller miljömässiga förändringar.

Bidraget täcker 20 procent av lönekostnaderna under ett år, med möjlighet till ett års förlängning. Den som beviljas medel förväntas lägga till delar av sin fakultetsfinansierade forskningstid till de beviljade 20 procenten. Förväntat startdatum är 1 mars 2022.

Mer information om utlysningen finns på fakultetens engelska internwebb