Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Seminarieserie: Justice in academia

Skrivmaskin och papper med texten Inclusivity

Under hösten 2021 anordnas en seminarieserie i fyra delar i syfte att främja likabehandling vid Lunds universitet.

28 september kl 15-17 
Vi har aldrig haft någon som dig här - en föreläsning om funktionsmaktsordningen, kunskapen och universitetet”

I den första föreläsningen ger Christine Bylund, doktorand i etnologi vid Umeå universitet, en genomgång av funktionsnormer och funktionsmaktsordningen och de påverkar föreställningar om och möjligheterna till kunskap och studier vid universitet och högskolor. Seminariet hålls på engelska. 

28 oktober kl 15-17

”Elefanten i rummet? Om rasifierande hierarkier inom akademin”

I den andra föreläsningen belyser Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, hur rasism och vithetsnormer tar sig uttryck inom akademin med utgångspunkt i en nyutkommen rapport som behandlar informella hierarkier inom universiteten utifrån ett intersektionellt perspektiv. Seminariet hålls på svenska.

24 november kl 14:15-16:00

Tellus: work against sexual harassment at Lund University - results, discussion and future plans

I den tredje föreläsningen berättar medlemmar från Tellus projektgrupp om resultaten från Tellus-projektet och om det fortsatta arbetet för att motverka sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Seminariet hålls på engelska.

16 december kl 13:15-15:00

Trans and nonbinary in academia – understanding cisnormativity

I den fjärde föreläsningen diskuterar Signe Bremer Gagnesjö cisnormativitet i akademiska miljöer. Signe är doktor i etnologi och forskare i genusvetenskap vid Lunds universitet, Seminariet hålls på engelska. 

Om seminarieserien

Seminarierna riktar sig framför allt till anställda och studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, men verksamma vid andra fakulteter är också välkomna att delta. Varje seminarium utgörs av en timmes föreläsning, följt av diskussion. Alla seminarier kommer att teckenspråkstolkas. 

Syftet och målet med seminarieserien är att höja kunskapsnivån gällande hur fakulteten och universitetet i stort kan jobba för lika villkor och jämställdhet, samt bedriva ett förebyggande arbete mot diskriminering från ett bredare perspektiv.

Seminarieserien är ett initiativ från fakultetens tidigare arbetsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald och görs i samarbete med Samhällsvetarkåren och Samhällsvetenskapliga Doktorandkåren vid Lunds universitet.