Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Påverka din arbetsmiljö - svara på fakultetens arbetsmiljöenkät

Nu har du möjlighet att bidra med ditt svar till fakultetens arbetsmiljöenkät (OSA-enkät)! Den är öppen för besvarande under perioden 15-25 maj. Enkäten kan besvaras antingen på svenska eller engelska.

Ditt bidrag gör skillnad 

Svarsfrekvensen tidigare år har legat runt 50 %. Vi behöver en högre svarsfrekvens för att resultatet ska bli så relevant som möjligt.  

Frågorna i enkäten är reviderade och nya frågor har lagts till. Vi hoppas och tror att förändringarna gör enkäten till ett bättre material att arbeta vidare med på arbetsplatsen. Mer stöd och samordnade aktiviteter kommer även att erbjudas institutionerna som ett led i det fortsatta arbetet.  

Så här kommer du till enkäten 

Enkäten nås via e-postmeddelande som innehåller en personlig länk till enkäten. 

För att identifiera e-postmeddelandet som innehåller länk till enkäten, sök på något av följande i din inkorg: 

  • Avsändare: Lunds Universitet 
  • Ämnesrad: “Dags för fakultetens årliga arbetsmiljöenkät 2023/ Time for the S-fak work environment survey 2023”. 
  • Det går även att söka på ordet "Artologik" för att finna enkäten i flödet.  

Vad gör jag om jag inte har fått något mail med enkätlänk? 

Vid enstaka tillfällen kan ett fel uppstå som gör att meddelandet inte når mottagaren.

Om du har sökt efter enkäten med hjälp av tipsen ovan och fortfarande inte hittar den, kontakta personalsamordnare cecilia [dot] hagstrom [at] sam [dot] lu [dot] se.  

Vill du veta mer? 

Om du vill ha mer information om den fortsatta processen efter att enkätresultatet sammanställts, årets förändringar eller hur vi arbetar med anonymitet, kan du läsa mer här

Årlig arbetsmiljöundersökning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Du kan också kontakta ditt skyddsombud eller din prefekt/chef vid frågor eller funderingar.