Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På gång inom organisationsprojektet

Händer sammanför pusselbitar. Foto.

Fakultetens organisationsprojekt utökas och går nu in i ett mer aktivt skede. Förutom praktiska förberedelser inför den nya Institutionen för kommunikation pågår planering och utredningar inför ytterligare samgåenden de kommande åren.

Förberedelser inför den nya institutionen för kommunikation

I slutet av april beslutade fakultetsstyrelsen att en ny institution - Institutionen för kommunikation - ska inrättas vid årsskiftet. Institutionen kommer att bestå av nuvarande Institutionen för strategisk kommunikation, ämnet medie- och kommunikationsvetenskap och journalistutbildningen.

Ett antal arbetsgrupper med representanter från organisationsprojektet, fakultetskansliet och institutionerna har nu börjat arbeta med olika processer inför samgåendet. Det handlar om frågor som HR, ekonomi, kommunikation, organisation och ledning, utbildning med mera. Exempel på pågående aktiviteter är:

  • En valberedning för den nya institutionen har utsetts och valet av ny prefekt planeras att genomföras i september/oktober.
  • Campusutvecklingsprojektet arbetar med inplacering av medie- och kommunikationsvetarna i byggnaden Gamla Polikliniken i kvarteret Paradis. Man undersöker även vilket behov det finns av arbetsplatser i Lund för medarbetare från Strategisk kommunikation.  
  • En ny webbplats för den nya institutionen ska byggas - arbetet startar efter sommaren.

Genus, sociologi och socialantropologi

Det finns också en påbörjad process om ett samgående mellan Sociologiska institutionen och Genusvetenskapliga institutionen. Ett förslag om att inkludera genusvetenskap i Sociologiska institutionen kommer att läggas fram till styrelsen i september.  Om styrelsen fattar det beslutet kommer den nya institutionen att gälla från årsskiftet 24/25 och inkludera tre ämnen; genusvetenskap, sociologi och socialantropologi. Om samgåendet blir aktuellt kommer organisationsprojektet att ge administrativt stöd under hösten.

Fler diskussioner om samgående

Tidigare i år har projektgruppen även tagit fram ytterligare förslag på samgåenden mellan olika institutioner. Under våren har det förts fortsatta diskussioner utifrån dessa scenarier och för närvarande pågår samtal om ett eventuellt samgående mellan Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi samt LUCSUS. Denna process är i ett mycket tidigt skede – förutsättningarna för ett samgående kommer att utredas under hösten och inga beslut är ännu tagna. 

Vill du veta mer?

På organisationsprojektet hemsida hittar du uppdaterad information om projektet, vanliga frågor och svar samt beslut och projektplan. 

Organisationsutveckling mot färre och större enheter

Du kan också kontakta din närmaste chef gällande frågor om pågående sammanslagningar.