Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny projektplan för campusutveckling

Kartillustration som visar Malmö, Lund och Helsingborg.

Fakultetens lokalprojekt Campus Paradis kommer nu att breddas och innefatta campusutveckling i en bredare bemärkelse. Den nya projektplanen behandlas på fakultetsstyrelsens junimöte.

Projektplanen "Campusutveckling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten" omfattar fakultetens arbete med lokaler och miljöer under 2024-2027. Projektet kommer framöver inte bara att fokusera på fakultetens lokaler i centrala Lund, utan alla verksamheter i Lund, Helsingborg och Malmö.

Huvudfokus för projektet är att fakultetens inne- och utemiljöer ska stödja verksamhetens huvuduppgifter; utbildning, forskning och samverkan. Miljöerna ska också vara attraktiva och bidra till att studenter och medarbetare vill vistas på campus. Ytterligare ett mål är att campusutvecklingen ska vara ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar. 

Praktiskt innebär detta exempelvis renovering och tillbyggnad av befintliga lokaler. Det handlar också om att skapa attraktiva utemiljöer och att arbeta för ett hållbart utnyttjande av våra lokaler. 

Projektplan för campusutveckling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (PDF 351 kB, ny flik)

Läs mer om campusutveckling