Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny institution för kommunikation från årsskiftet

I slutet av april beslutade fakultetsstyrelsen att en ny institution, Institutionen för kommunikation, ska inrättas. Bildandet av den nya institutionen är en del i fakultetens utveckling mot färre enheter, men samgåendet har också drivits av ytterligare skäl.

Den nya institutionen träder i kraft den 1 januari 2025 och följande verksamheter kommer att ingå: 

  • Institutionen för strategisk kommunikation i Helsingborg
  • Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap i Lund
  • Journalistutbildningen i Malmö

En grund till samgåendet är att Institutionen för kommunikation och medier har tillhört två fakulteter, vilket har gjort ledningsuppdrag och olika processer onödigt komplexa. Strategisk kommunikation och medie- och kommunikationsvetenskap har dessutom en gemensam forskarutbildning, och förutsättningen för utbildningen och doktoranderna bedöms bli bättre inom en gemensam institution. 

Vi ser att miljöerna har mycket att vinna på ett ökat samarbete och att det finns en stor utvecklingspotential inom området kommunikation, media och journalistik, säger Agnes Andersson, dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

En institution på tre orter

Institutionen för kommunikation kommer att ha verksamhet på tre orter: Lund, Helsingborg och Malmö. 

Studenternas utbildningsort kommer inte att påverkas av den här organisationsförändringen, säger Charlotte Simonsson, vicedekan och projektledare för organisationsprojektet. Studenter som läser program och kurser i strategisk kommunikation kommer även fortsatt att ha sin undervisning i Helsingborg. Journalistutbildningen kommer fortsatt vara placerad i Malmö, och studenter som läser program och kurser i medie-och kommunikationsvetenskap kommer att ha sin undervisning i Lund.

Lokalfrågorna kommer i övrigt att hanteras inom ramen för Samhällsvetenskapliga fakultetens campusutvecklingsprojekt. Robert Holmberg, projektledare för projekt Campus Paradis, berättar:

Vi utreder nu placering av medarbetare i kvarteret Paradis, och siktar på att ha ett beslut om arbetsplatser för medarbetare som tillhör ämnet medie- och kommunikationsvetenskap senast i juni.

Under våren utreds också antalet arbetsplatser i kvarteret Paradis som kan stå till förfogande för medarbetare som tillhör strategisk kommunikation. 

Processen framöver

Processen för att välja valberedning för den nya institutionen startar direkt och beräknas vara klar före sommaren. Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på kandidater för val av prefekt, ställföreträdande prefekt, samt ledamöter till institutionsstyrelsen, och val av dessa kommer att ske i början av hösten. 

Det har även bildats arbetsgrupper för processer inom områdena ekonomi, HR, kommunikation, utbildning, lokaler samt organisering av ledning och administration. Arbetsgrupperna har stöd av representanter från organisationsprojektet och fakultetskansliet. Därutöver kommer universitetets interna konsultverksamhet KIA-konsult (Kvalitetsutveckling i administrationen) att arbeta tillsammans med den administrativa personalen för att hitta arbetssätt och processer för den nya organisationen.
Medarbetare vid de aktuella institutionerna kommer fortsatt att få löpande information om processen på personalmöten under resten av året.  

Kommunikation är en både viktig och svår del i ett förändringsarbete. Inför det fortsatta arbetet kommer vi att överväga om det finns behov av att förstärka kommunikationsinsatserna ytterligare. Det kommer också att behövas en plan för aktiviteter och insatser efter årsskiftet i syfte att underlätta samgåendet och en bra arbetsmiljö, säger Charlotte Simonsson.

Läs mer om utvecklingen mot färre och större enheter