Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karriärutveckling och mentorsprogram

Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder stöd i karriären för yngre forskare och lärare genom ett program för professionell och personlig utveckling, liksom möjlighet att delta i ett mentorsprogram.

Ambitionen med programmen är att stödja deltagarna i deras professionella och personliga utveckling, för att på så vis bidra till deras karriär och utveckling som självständiga forskare vid Lunds universitet. Dialog och gemensam reflektion kring erfarenheter och utmaningar är centrala inslag.

Vem kan söka?

Programmen riktar sig till forskare och lärare i början av sin akademiska karriär. Du är anställd som biträdande lektor, postdok, forskare eller lektor. Framförallt funderar du på dina olika roller i akademin, liksom din verksamhet i relation till institutionen, fakulteten, universitetet och universitets- och högskolevärlden i stort. Du är nyfiken på att lära mer om dig själv och andra som är verksamma vid fakulteten och universitetet. Du är också motiverad att dela med dig av dina erfarenheter.

Mentorsprogram

Som ett led i din personliga och professionella utveckling erbjuder vi möjligheten att delta i ett mentorsprogram. Mentorsprogrammet planeras på individuell basis utifrån adeptens (deltagarens) behov.

En mentor är vanligtvis en något mer erfaren och senior kollega från en miljö utanför den egna kretsen, som i det personliga mötet kan lyssna och ge stöd samt dela med sig av sina erfarenheter. En mentor kan genom samtal exempelvis hjälpa dig att få nya perspektiv på dina upplevelser och tankar, förklara hur saker och ting hänger ihop, men också erbjuda vägledning och ge goda råd.

Mentorsprogrammet inleds med en gemensam träff för alla adepter, och löper därefter under ett år.

Program för professionell och personlig utveckling

Programmen är vilande för tillfället.

Programmet ger deltagarna möjlighet att lyssna till och samtala med forskare, lärare, ledare och inbjudna gäster. Deltagarna ska erhålla redskap som är relevanta för de olika akademiska rollerna samt kunskaper om det universitetssammanhang man verkar inom.

Följande teman kommer att behandlas under programmets gång:

  • Anställd vid Lunds universitet och Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Forskningsfinansiering – att söka medel och bli bedömd
  • Pedagogiska erfarenheter och meritering
  • Akademiskt ledarskap, kollegialitet, akademisk kultur
  • Internationalisering och mobilitet
  • Samverkan, kommunikation och forskningspresentation

Programmet behovsanpassas och ges antingen på engelska eller på svenska.

Inom ramen för programmet ges också möjlighet till personligt stöd genom deltagande i ett mentorsprogram som löper parallellt med programmet.

 

Kontakt

Helena Sandberg
Programansvarig
+46 46 222 03 29
helena [dot] sandberg [at] kom [dot] lu [dot] se