Karriär för akademisk personal

Ansök om befordran

Ansökan till läraranställning och ansökan om befordran ska utformas enligt anvisningarna i följande dokument. 

Anvisningar för ansökan till läraranställning och ansökan om befordran - (PDF 169 kB, ny flik)

Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen:

Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten - SV (PDF 193 kB, ny flik)

Anställningsordning för Lunds universitet och andra universitetsövergripande regeldokument finns i Regelverket på Medarbetarwebben

Ansök om docentur

Docenttiteln innebar förr en lärar- och forskarbefattning vid universitet och högskolor. Idag är det endast en titel som i sig inte är förenad med någon anställning.

Titeln ger innehavaren rätt att undervisa och examinera på alla nivåer inom universitetet. Docenttiteln innebär däremot inte någon rätt till avlöning.

Lärarförslagsnämnden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten behandlar ansökningar en gång per termin. Deadline för ansökningar hösten 2020 är den 15 oktober.

Samtliga ansökningar i en ansökningsomgång behandlas av lärarförslagsnämnden vid ett och samma sammanträde.

Riktlinjer för ansökan och antagning av oavlönade docenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (PDF 135 kB, ny flik)

Pedagogiska akademin

Du som är tillsvidareanställd lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan att ansöka om att få dina pedagogiska meriter bedömda och bli antagen till Pedagogiska akademin som meriterad (QTP) eller excellent (ETP) lärare.

Läs mer om att ansöka om den pedagogiska akademin

Karriärutveckling och mentorsprogram

Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder stöd i karriären för yngre forskare och lärare genom ett program för professionell och personlig utveckling, liksom möjlighet att delta i ett mentorsprogram.

Läs mer om karriärutveckling om mentorsprogram

Kontakt

För frågor om befordran och docentutnämning:

Anders Kirchner
Rekryteringsansvarig
Kansli S
+46 46 222 72 06
anders [dot] kirchner [at] sam [dot] lu [dot] se