Pedagogisk akademi

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska akademi är ett sätt att främja pedagogisk skicklighet samt stimulera till fortsatt pedagogisk utveckling. Du som är tillsvidareanställd adjunkt, lektor eller professor, eller anställd som biträdande lektor, kan ansöka om att få dina pedagogiska meriter bedömda och bli antagen till pedagogiska akademin som meriterad (QTP) eller excellent (ETP) lärare.

Ansökan

Årlig deadline för att söka till akademin är 15 september. 

Ansökningar som inkommer efter detta datum handläggs nästkommande år.

Ansökan ska innehålla:

 • pedagogisk portfölj
 • meritförteckning
 • prefektens rekommendation
 • intyg om genomförda samtal med två kollegor.

Hela ansökningsproceduren beskrivs i nedanstående dokument:

Procedur för ansökan till pedagogisk akademi (PDF 254 kB, nytt fönster)

Använd denna mall för att sammanställa din ansökan till akademin:

Mall för meritförteckning vid ansökan till Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska akademi (PDF 131 kB, nytt fönster)

Pedagogisk portfölj - hur gör man?

Titta gärna på hur andra sökande har utformat sina portföljer.

Exempel på pedagogiska portföljer 

Intervjuer med pedagogiska akademins lärare

Du kan också ta stöd av nedanstående presentation för att sammanställa din portfölj:

Den pedagogiska portföljen - att reflektera kring pedagogiska erfarenheter (PDF 384 kB, nytt fönster) 

Portföljkursen

Vill du veta mer om hur du skriver ihop en pedagogisk portfölj kan du även anmäla dig till den årligt återkommande kursen i hur man sammanställer sin pedagogiska portfölj.

Portföljkursen utannonseras tillsammans med fakultetens utbud av högskolepedagogiska kurser.

Högskolepedagogisk utbildning vid fakulteten

Bedömning

Den pedagogiska skickligheten bedöms i två nivåer:

 • Meriterad lärare (QTP, Qualified Teaching Practitioner)
 • Excellent lärare (ETP, Excellent Teaching Practitioner)

Alla ansökningar till akademin bedöms utifrån de kriterier som listas i dokumentet nedan:

Kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet (PDF 54 kB, nytt fönster)

Bedömningsprocess

I samband med varje ansökningsomgång utses en bedömargrupp bestående av en liten grupp excellenta lärare som lägger förslag om beslut till utnämning, alternativt beslutar att ansökningar inte föreläggs fakultetsstyrelsen.

Bedömargruppen tar ställning till om läraren som ansökt är excellent, meriterad eller ingetdera. I de båda senare fallen kan den sökande inkomma med en ny, komplett ansökan.

Samhällsvetarkåren är remissinstans inledningsvis i processen.

Fakultetsstyrelsen fattar normalt beslut om utnämning under våren.

Ersättning

Utnämningen till excellent lärare ger motsvarande lönetillägg som docentutnämning. För utnämning till meriterad lärare utgår halva beloppet.  

Kontakt

Frågor om pedagogiska akademin:

Lena Eskilsson
Akademins ordförande
Prodekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
+46 42 35 66 44
lena [dot] eskilsson [at] ism [dot] lu [dot] se

Frågor om ansökan:

Lovisa Eriksson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 43 65
lovisa [dot] eriksson [at] sam [dot] lu [dot] se

Bedömargrupp 2019

 • Elin Bommenel, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Eva Friis, Rättssociologiska institutionen
 • Sara Goodman, Genusvetenskapliga institutionen
 • Kristina Göransson, Socialhögskolan
 • Arne Kristiansen, Socialhögskolan 
 • Hans-Edvard Roos, Sociologiska institutionen
 • Lupita Svensson, Socialhögskolan
 • Åsa Thelander, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Malin Zillinger, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Ordförande (ej röstberättigad)
Lena Eskilsson, prodekan

Extern bedömare
Thomas Olsson, LTH