Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Meriterade och excellenta lärare

Fakultetens lärare kan utnämnas till meriterade eller excellenta lärare.

Excellenta lärare 

A-G

 • Karin Aggestam, Statsvetenskapliga institutionen
 • Björn Badersten, Statsvetenskapliga institutionen
 • Elin Bommenel, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Malin Espersson, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Lisa Flower, Sociologiska institutionen
 • Tomas Germundsson, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Sara Goodman, Genusvetenskapliga institutionen
 • Kristina Göransson, Socialhögskolan

H-K

 • Martin Hall, Statsvetenskapliga institutionen
 • Maria Hedlund, Statsvetenskapliga institutionen
 • Mats Heide, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Mats Hilte, Socialhögskolan
 • Anne Jerneck, LUCSUS
 • Kristina Jönsson, Statsvetenskapliga institutionen
 • Marcus Knutagård, Socialhögskolan
 • Arne Kristiansen, Socialhögskolan

L-N

 • Helene Lahti Edmark, Socialhögskolan
 • Tobias Linné, Institutionen för kommunikation och medier
 • Ian Manners, Statsvetenskapliga institutionen
 • Tina Mattsson, Socialhögskolan
 • Fredrik Miegel, Institutionen för kommunikation och medier
 • Barry Ness, LUCSUS
 • Kimberly Nicholas, LUCSUS
 • Jan-Henrik Nilsson, Institutionen för tjänstevetenskap

R-S

 • Vasna Ramasar, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Hans-Edvard Roos, Sociologiska institutionen
 • Helena Sandberg, Institutionen för kommunikation och medier
 • Rebecca Selberg, Genusvetenskapliga institutionen
 • Karin Steen, LUCSUS
 • Lisa Strömbom, Statsvetenskapliga institutionen
 • Lupita Svensson, Socialhögskolan
 • Mikael Sundström, Statsvetenskapliga institutionen

T-Z

 • Åsa Thelander, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Eva Tideman, Institutionen för psykologi
 • Anders Uhlin, Statsvetenskapliga institutionen
 • Christine Wamsler, LUCSUS
 • Ulrika Westrup, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Fariborz Zelli, Statsvetenskapliga institutionen
 • Malin Zillinger, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Christine Wamsler, LUCSUS

Meriterade lärare

A-B

 • Dalia Abdelhady, Centrum för mellanösternstudier och Sociologiska institutionen
 • Em Andersson, Socialhögskolan
 • Rikard Bengtsson, Statsvetenskapliga institutionen
 • Marie Bergström, Institutionen för psykologi
 • Magdalena Bexell, Statsvetenskapliga institutionen
 • Annika Björkdahl, Statsvetenskapliga institutionen
 • Isabel Bramsen, Statsvetenskapliga institutionen
 • Douglas Brommesson, Statsvetenskapliga institutionen
 • Veronika Burcar Alm, Sociologiska institutionen
 • Hanna Bäck, Statsvetenskapliga institutionen

D-G

 • Daiva Daukantaité, Institutionen för psykologi 
 • Nils Droste, Statsvetenskapliga institutionen
 • Lena Eskilsson, Institutionen för tjänstevetenskap 
 • Christian Fuentes, Institutionen för tjänstevetenskap 
 • Simon Granér, Institutionen för psykologi
 • Catia Gregoratti, Statsvetenskapliga institutionen
 • Nicklas Guldåker, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

H-L

 • Tove Harnett, Socialhögskolan
 • Cecilia Heule, Socialhögskolan
 • Thomas Hickmann, Statsvetenskapliga institutionen
 • Eva Hoff, Institutionen för psykologi 
 • Tomas Jungert, Institutionen för psykologi 
 • Håkan Jönson, Socialhögskolan
 • Sara Kalm, Statsvetenskapliga institutionen
 • Petri Kajonius, Institutionen för psykologi
 • Marta Kolankiewicz, Genusvetenskapliga institutionen
 • Åsa Knaggård, Statsvetenskapliga institutionen
 • Leili Laanemets, Socialhögskolan
 • Marie Ledendal, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Henrik Levinsson, Institutionen för psykologi 
 • Henrik Loodin, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Tove Lundberg, Institutionen för psykologi

M-R

 • Henrik Merkelsen, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Ida Nafstad, Rättssociologiska institutionen
 • Moira Nelsson, Statsvetenskapliga institutionen
 • Josephine Rekers, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Malena Rosén Sundström, Statsvetenskapliga institutionen

S

 • Johan Sandberg, Sociologiska institutionen
 • Elinor Schad, Institutionen för psykologi
 • Anna Sonander, Rättssociologiska institutionen
 • Fredrik Schoug, Institutionen för kommunikation och medier
 • Isabel Schoultz, Rättssociologiska institutionen
 • Charlotte Simonsson, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Roxanna Sjöstedt, Statsvetenskapliga institutionen
 • Ingela Steij Ståhlbrand, Institutionen för psykologi
 • Linda Stihl, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Ylva Stubbergaard, Statsvetenskapliga institutionen
 • Anette Svingstedt, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Christopher Swader, Sociologiska institutionen

T-Z

 • Sébastien Tutenges, Sociologiska institutionen
 • Ola Thufvesson, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Lena Tärnhäll, Socialhögskolan

Kontakt

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
46 46 222 48 93
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se