Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

8. Urval och beslut

Kryssruta och penna. Foto.

Urvalsprocessen

Din ansökan registreras och handläggs. Vi kontrollerar att ansökan är fullständig och behörighetskraven är uppfyllda. Alla fullständiga ansökningar rangordnas och tilldelningen av utbytesplatser påbörjas därefter. Alla sökande gås igenom i den ordning de placerats i rangordningen och ges en plats så högt upp som möjligt på listan över sökta universitet, där det finns en ledig plats. Vilken ordning du placerar universiteten i är alltså viktig! Du får en plats på ditt högsta, möjliga alternativ och alla andra sökta universitet i din ansökan stryks.

Observera att värduniversitetet kan ha restriktioner som påverkar vilken student som kan tilldelas en plats. Detta kan till exempel vara förkunskapskrav, språkkunskaper, nivå eller betyg. Vilken termin du kan åka ut kan också påverka din möjlighet att få en plats. Om du inte har en given termin för utlandsstudier beaktas i första hand universitetsval och i andra hand terminsönskemål. Du kan tilldelas plats vid ett universitet.

Rangordningskriterier

En sammanvägning av följande rangordningskriterier utgör underlag för nomineringsbeslutet:

  • Studieresultat – akademiska poäng och betyg
  • Målsättning och motivation - Statement of Purpose
  • Studiernas relevans för utbildningen - Study Plan och möjlighet att tillgodoräkna kurserna
  • Erfarenheter, aktiviteter mm. som bedöms vara relevanta för att tillgodogöra sig utbytesstudier och/eller ha utbyte av sin vistelse.
  • Att det skall vara viss spridning mellan studenter som läser olika ämnen och på olika nivåer (grund respektive avancerad nivå)

Övrigt:

  • Student som redan genomfört en kandidatkurs i ett ämne, och som ansöker om fördjupningsstudier utomlands i detta ämne, blir inte automatiskt högre rangordnad

Beslut

När urvalet gjort fattar vi nomineringsbeslut. Nominerade studenter får  ett individuellt nomineringsbeslut via e-mail med en länk till en sida där svar ska lämnas inom 7 dagar.

Vi kontaktar respektive värduniversitet och nominerar i enlighet med beslutet - i och med denna nominering övergår ansvaret till dig och ditt värduniversitet. Du är då ansvarig för att du får nödvändig information, för ansökan och för att nödvändiga dokument förmedlas till värduniversitetet. Observera att det slutgiltiga beslutet om antagning görs av det mottagande universitetet.

På grund av Covid-19 pandemin och effekter av denna finns större osäkerhet än vanligt inför VT21 (restriktioner av olika slag som kan beslutas i ett sent skede).

 

 

Föregående steg: 7. Ansökan
Nästa steg: 9. Du som har nominerats

Internationella kontoret

E-post:outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se

Postadress: Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten,
Box 117, 221 00 Lund

Besöksadress: Sandgatan 13A, byggnad Gamla Kirurgen, 223 50 Lund (karta)

Aktuell information

Med anledning av rådande restriktioner ställs mottagningen på plats in.

Välkommen att ringa eller maila oss alternativt be om ett Zoom-möte.

Välkommen!

Personal

Katarina Follin
Tel: 046-222 72 04
outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se
Besökstider: tisdag 10:00-12:00

Länk till Zoom-drop in med Katarina: https://lu-se.zoom.us/j/61575389249?pwd=QitlR05lZmZnTkluY0JUSzBJTE5Ydz09 

Lu Yi Nilsson
Tel: 046 - 222 48 31
incoming [at] sam [dot] lu [dot] se
Besökstider: Torsdag 9:00-11:00 
Koordinerar inresande utbytesstudenter

Lina Jönsson
Tjänstledig