Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

4. Krav för tillgodoräknande

Som utbytesstudent är du fortfarande student vid Lunds universitet. Studierna ska kunna tillgodoräknas i din examen vid Lunds universitet.

Heltidsstudier

En ingående förutsättning för utbytesstudier är att det är studier på heltid. För att kunna tillgodoräkna dig dina studier utomlands som 30 hp per termin måste du säkerställa att du tar så många poäng/credits som vi på fakulteten betraktar som heltidsstudier.

Det är alltid vi som avgör vad som är heltidsstudier - inte ditt värduniversitet.

Utbytesstudier vid ett universitet inom EU (samt Island, Norge och Schweiz) tillgodoräknas med 1 ECTS = 1 hp.

Allmänna krav och regler

Alla tillgodoräknanden baserar sig på ett par grundläggande förutsättningar:

 • Kurser får inte överlappa redan lästa eller kommande kurser
  Du ska inte läsa samma kurs två gånger, oavsett om kursen ges i Lund eller någon annanstans. Om du läser kurser inom samma område som du läst tidigare eller planerar att läsa förekommer ofta viss överlappning, precis som om du läser flera kurser inom samma ämne i Lund. Cirka 25% överlappning godtas vid tillgodoräknande. Jämför kursplaner och litteraturlistor innan du bestämmer dig för en viss kurs. 
   
 • Kurserna ska kunna ingå  i din examen
   
 • Kurserna måste vara helt avklarade
  Delmoment eller oavslutade kurser tillgodoräknas inte och du kan inte komplettera oavslutade kurser i Lund efter hemkomst. Den enskilda kursen måste vara avklarad med fullt godkänt betyg, dvs du kan inte få godkänt på en underkänd kurs även om kursernas snittbetyg är över gränsen för godkänt (tex Frankrike).Kurserna ska vara på svensk högskolenivå
 • Kurserna ska vara på en nivå som motsvarar svenska högskolestudier. I USA liknar kurserna på första året, s.k. Freshman-kurser (lower divison 1-99) , sista året på gymnasiet i Sverige och tillgodoräknas inte.
 • Kurser som normalt inte ingår i en svensk examen (tex sportutövning, dans eller vinprovning) tillgodoräknas inte
 • Språk tillgodoräknas i regel inte
 • Poängkraven fastställs per universitet av Samhällsvetenskapliga fakulteten.
  Kravnivån räknas fram utifrån hur många credits ett kandidatprogram omfattar på ditt värduniversitet. Vi dividerar det totala antalet credits med antalet år för att få fram omräkningsnyckeln för hur många lokala credits som motsvarar ett studieår i Sverige.
  Det som benämns som minimikrav på ditt värduniversitet är oftast inte samma antal credits som krävs för att få tillgodoräkna sig 30 hp. Ibland kan terminerna i utlandet vara kortare än våra, värduniversitetet kan ha tre-termins system etc, vilket gör att du ibland kan behöva läsa mer än vad en inhemsk student gör under samma tid för att kunna uppfylla kravet på 30 hp.
 • Praktik tillgodoräknas inte

Särskilda krav

Observera att det kan finnas särskilda krav för tillgodoräknande på ditt program. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller.

Så här tillgodoräknas dina kurser i LADOK

Kurserna läggs in i LADOK som godkända, med angivande av kursens namn och antalet poäng men utan betygsgrad.   Studieresultaten tillgodoräknas enbart utifrån värduniversitetets official transcript.  För att vi ska kunna fatta beslut om tillgodoräknande behöver vi:

 1. Transcript of Records i original. För att vi ska göra ett tillgodoräknande behöver vi ha originaldokumentet. Scannad kopia går bra om den skickas direkt till oss från värduniversitetet.
 2. Learning Agreement - kurserna i Learning Agreement ska överensstämma med kurserna i Transcript of Records.
 3. Reseberättelse

Kommunicera gärna dina kursval med oss om du är osäker.

 

Föregående steg: 3. Behörighet för att söka
Nästa steg: 5. Språkkrav

Internationella kontoret

E-post:outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se

Postadress: Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten,
Box 117, 221 00 Lund

Besöksadress: Sandgatan 13A, byggnad Gamla Kirurgen, 223 50 Lund (karta)

Aktuell information

Med anledning av rådande restriktioner ställs mottagningen på plats in.

Välkommen att ringa eller maila oss alternativt be om ett Zoom-möte.

Välkommen!

Personal

Katarina Follin
Tel: 046-222 72 04
outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se
Besökstider: tisdag 10:00-12:00

Länk till Zoom-drop in med Katarina: https://lu-se.zoom.us/j/61575389249?pwd=QitlR05lZmZnTkluY0JUSzBJTE5Ydz09 

Lu Yi Nilsson
Tel: 046 - 222 48 31
incoming [at] sam [dot] lu [dot] se
Besökstider: Torsdag 9:00-11:00 
Koordinerar inresande utbytesstudenter

Lina Jönsson
Tjänstledig