Studievägledning

Vänd dig till en studievägledare när du behöver diskutera val av utbildning eller upplägg av dina studier. Det finns både allmänna studievägledare och studievägledare för ett särskilt program eller en kurs.

Två personer på en bänk i grönskan framför Universitetshuset.

Allmän studievägledning

För generella frågor om studier vid Lunds universitet kan du vända dig till universitetets allmäna studievägledning. Här får du råd och stöd kring studier och yrkesval - till exempel vad som krävs för att komma in på en viss utbildning, hur du kan kombinera olika ämnen, vilka yrken dina studier kan leda till eller hur du gör om du vill byta studieinriktning.

Läs om Lunds universitets allmänna studievägledning på lu.se

Studievägledning i samhällsvetenskap

Har du frågor om en speciell utbildning eller ett speciellt ämne kan du vända dig till en studievägledare i ämnet som är expert på just detta område.