Söka jobb

Arbetsgivare söker ofta personer med samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig utbildning utan att ange något specifikt ämne eller examen. Det är kombinationen av olika faktorer - din examen, din personlighet och din drivkraft - som avgör var du hamnar.

Student sitter vid ett bord och skriver i ett block och tittar på sin laptop. Foto.

Samhällsvetaren och arbetsmarknaden

Dagens arbetsmarknad för nyexaminerade samhällsvetare kännetecknas av stor konkurrens om jobben. Ingången till en tillsvidareanställning är ofta via en projektanställning eller ett vikariat.

Även om stora pensionsavgångar har skapat möjligheter, har även antalet samhällsvetare ökat. Samtidigt förändrar sig också arbetsmarknaden. Nya branscher och ny efterfrågan på kompetens uppstår. Efterfrågan på oerfarna samhällsvetare kommer de närmaste åren att vara begränsad när det kommer till traditionella samhällsvetenskapliga yrken som handläggare, administratör och utredare i offentlig sektor. Men arbetsmarknaden är föränderlig och nya yrken och kompetenser efterfrågas hela tiden - samhällsvetarens perspektiv kommer fortsatt att vara efterfrågad inom en rad olika utvecklingsområden inom både teknik och samhällsplanering.

På Arbetsförmedlingens hemsida hittar du aktuell information och prognoser om arbetsmarknad och framtidsutsikter för olika yrken.

Framtidutsikter för yrken på Arbetsformedlingens hemsida

Praktikens betydelse

De flesta samhällsvetenskapliga utbildningar är breda och leder till en generell examen. Varje möjlighet att under utbildningen testa teoretiska kunskaper i praktiken och knyta kontakter genom frivilligarbete och praktik kommer ge dig en klar fördel när du ska söka jobb.

Universitetets karriärvägledningsportal MyCareer kan hjälpa dig som är på jakt efter arbetslivskontakter.

Karriärportalen MyCareer.lu.se