Ny som student

Välkommen till Lunds universitets samhällsvetenskapliga fakultet! En fakultet är det organisatoriska namnet för den del av universitetet där du läser din utbildning.

Student som tittar i kurslitteratur. Foto.

Läsåret 2020/21 - både online och på campus

Mycket kring läsåret 2020/21 kretsar kring hanteringen av coronaviruset/covid-19. Överlag gäller att undervisning och examinationer får genomföras i universitetets lokaler. Men - det är viktigt att komma ihåg att hänsyn måste tas till universitetsgemensamma beslut och till Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19. 

Universitetets och samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i Lund och Helsingborg är öppna i höst, men undervisningen kommer att bedrivas under anpassade former. Även om stora delar av undervisningen kommer att genomföras med hjälp av digitala verktyg (online), eftersträvar vi att alla kurser - även under första halvan av terminen - innehåller ett eller flera moment på plats. Det innebär att du som student förväntas befinna dig på plats i, eller i närheten av, Lund/Helsingborg. Detta kommer att gälla även under vårterminen 2021, om inte regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Mer information om hur fakulteten hanterar covid-19 under läsåret 2020/21

Vad gäller för min utbildning?

Vid terminsstart kommer du via e-post att få information om vad som gäller för just din kurs eller ditt program. Se till att du håller koll på din mailbox!

Hitta information om din utbildning

Du kan också hitta information om din utbildning på våra institutioners och centrumbildningars hemsidor.

Genusvetenskapliga institutionen

www.genus.lu.se/utbildning/studieinformation

 • Fristående kurser i genusvetenskap
 • Kandidatprogram i genusvetenskap
 • Masterprogram i genusvetenskap

Graduate School

www.graduateschool.sam.lu.se/current-students-0/newly-admitted-students

 • Fristående kurser på avancerad nivå
 • Masterprogram i utvecklingsstudier (Development studies)
 • Masterprogram i globala studier (Global studies)
 • Masterprogram i genusstudier (Social studies of gender)
 • Masterprogram i mellanösternstudier

Institutionen för kommunikation och medier

www.kom.lu.se/utbildning/introduktionsmoten

 • Fristående kurser i medie- och kommunikationsvetenskap
 • Kandidatprogram i journalistik
 • Masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

www.keg.lu.se/utbildning/studieinformation/for-dig-som-ar-ny

 • Fristående kurser i GIS, humanekologi, samhällsgeografi och utvecklingsstudier
 • Kandidatprogram i samhällsplanering
 • Kandidatprogram i utvecklingsstudier
 • Masterprogram i humanekologi
 • Masterprogram i samhällsgeografi

Institutionen för psykologi

www.psy.lu.se/utbildning

 • Fristående kurser i psykologi
 • Kandidatprogram i beteendevetenskap
 • Masterprogram i psykologi
 • Psykologprogrammet
 • Psykoterapeutprogrammet

Institutionen för service management och tjänstevetenskap

www.ism.lu.se/utbildning/studieinformation

 • Fristående kurser i service management
 • Kandidatprogram i logistics service management
 • Kandidatprogram i service management, olika inriktningar

Institutionen för strategisk kommunikation

www.isk.lu.se/utbildning/studieinformation

 • Fristående kurser i strategisk kommunikation
 • Kandidatprogram i strategisk kommunikation
 • Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier
 • Masterprogram i strategisk kommunikation

LUCSUS, Centrum för hållbarhetsstudier

www.lucsus.lu.se/education-at-lucsus

 • Fristående kurser i miljö- och hållbarhetsstudier
 • Masterprogram i miljö- och hållbarhetsstudier

Rättssociologiska institutionen

www.soclaw.lu.se/utbildning/studieinformation

 • Fristående kurser i rättssociologi
 • Kandidatprogram i kriminologi
 • Masterprogram i rättssociologi

Socialhögskolan

www.soch.lu.se/utbildning/ny-student

 • Fristående kurser i socialt arbete
 • Masterprogram i socialt arbete
 • Socionomprogrammet

Sociologiska institutionen

www.soc.lu.se/utbildning/studieinformation/checklista-ny-student

 • Fristående kurser i socialantropologi och sociologi
 • Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor
 • Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor
 • Masterprogram i socialantropologi
 • Masterprogram i sociologi

Statsvetenskapliga institutionen

www.svet.lu.se/utbildning/valkommen-till-oss

 • Fristående kurser i freds- och konfliktvetenskap, statsvetenskap och underrättelseanalys
 • Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap
 • Masterprogram i European affairs
 • Masterprogram i statsvetenskap
 • Masterprogram i Welfare policies and managemant
 • Politices kandidatprogrammet 

Institutioner och centrumbildningar

När du läser en samhällsvetenskaplig utbildning vid Lunds universitet studerar du oftast vid en eller flera institutioner - till exempel Genusvetenskapliga institutionen eller Institutionen för strategisk kommunikation. Det finns tio olika institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

I vissa fall är utbildningen istället knuten till en centrumbildning eller till fakultetens Graduate School. Oavsett vilket hittar du alltid detaljerad information om din utbildning på respektive enhets hemsida. 

Eftersom utbildningsinformationen är olika beroende på vad du läser är det viktigt att du besöker den hemsida som gäller just din utbildning för att få information om till exempel registrering, introduktionsmöten, schema och studiestöd.

Institutioner och centrumbildningar