6. Finansiering

Som utbytesstudent betalar du ingen terminsavgift. På vissa universitet kan förekomma anmälningsavgift, deposition eller liknande. Dessa avgifter står du själv för.

Money. Foto.

Studiemedel

Självklart kan du söka studiemedel när du ska studera utomlands som består av en lånedel och en bidragsdel. Du har också möjlighet att låna pengar till extra kostnader för exempelvis ökade levnadskostnader.

Studiemedelsbeloppet varierar beroende på vilket land man åker till. Sök studiemedel i god tid före utresa.

För mer information, besök CSN:s hemsida.

Erasmus + stipendium

Studenter som nomineras till ett utbyte inom Erasmus + kan söka ett EU-finansierat stipendium. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiebeloppet beräknas per dag och varierar beroende på vilket land man åker till.

Du hittar information om, villkor för och ansökan till Erasmus + stipendiet på Lunds universitets hemsida.  

Erasmus +

Nordlys stipendium

Studenter som nomineras till ett utbyte inom Nordplus kan söka ett stipendium som tillhandahålls av Nordiska ministerrådet. Stipendiet är inte garanterat . Ansökan sker i ett särskilt ansökningsförfarande.

Crafoordska stiftelsens resestipendium

Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter vid Lunds universitet för vistelse i utlandet, i och utanför EU. Stipendiet administreras av Lunds universitet sedan våren 2018.
Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter från alla akademiska discipliner. 
För att bedömas som behörig krävs att du uppfyller följande:
Är registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet vid ansökningstillfället och under den termin mobiliteten genomförs.
Har minst 180 hp vid utresa, varav minst 60 hp vid Lunds universitet.
Inte har påbörjat utbildning på forskarnivå.
Har goda språkkunskaper i engelska

Mer information hittar du på www.lu.se

Övriga stipendier

Det finns en uppsjö av stipendier att söka från externa organisationer och stiftelser. Dessa kan ibland vara svåra att hitta men kan vara väl värt att göra lite research.

 

Föregående steg: 5. Språkkrav
Nästa steg: 7. Ansökan

Internationella kontoret

E-post:outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se

Postadress: Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten,
Box 117, 221 00 Lund

Besöksadress: Sandgatan 13A, byggnad Gamla Kirurgen, 223 50 Lund (karta)

Aktuell information

Pga rådande situation ställs den öppna mottagningen in. Ring eller maila oss i stället.

Personal

Katarina Follin
Tel: 046-222 72 04
outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se
Besökstider: tisdag 10:00-12:00
Rum 142, vån 1 i byggnad Gamla Kirurgen 

Lina Jönsson
Tel: 046-222 48 43
outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se
Besökstider: onsdag 13:00-15:00
Rum 142, vån 1 i byggnad Gamla Kirurgen

Josefine Kettner
Tel: 046 - 222 48 31
incoming [at] sam [dot] lu [dot] se
Besökstider: Torsdag 9:00-11:00
Rum 142, vån 1 i byggnad Gamla Kirurgen