Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tjänstevetenskap

Ämnet tjänstevetenskap, på engelska Service Studies, är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som studerar såväl offentlig som privat produktion av service och tjänster. På Lunds universitet har ämnet sin hemvist på Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap på Campus Helsingborg.

Stadsmiljö Helsingborg


I världens utvecklade ekonomier har varuproduktionen alltmer övergått till tjänsteproduktion. Behovet av att förstå och förklara det komplexa tjänstesamhället växer och därmed blir forskningen inom tjänstevetenskap allt viktigare. Den övergripande frågan som ställs är vilka ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser den växande produktionen och konsumtionen av tjänster får?

Tjänstevetenskap berör många olika ämnesområden; institutionens lärare och forskare kommer därför från en rad olika discipliner. Företagsekonomi, etnologi, kulturgeografi, sociologi och historia är grundstenarna i den tvärvetenskapliga forskningsprofilen. Forskningen är ofta kopplad till institutionens utbildningsprogram inom turism, detaljhandel, hälsa, livsmedel samt logistik. Ledarskap, styrning, organisation och praktik inom olika servicenäringar står i fokus.

 

Forskningsområden

Forskarna studerar en rad olika frågor; från välfärdsforskning och innovation till hållbarhetsfrågor, människonära tjänster, samverkansprocesser och tjänsters professionalisering. Olika perspektiv läggs på tjänsters utformning och villkor samt på den kommunikation och interaktion som sker i samband med olika servicemöten.

Den vetenskapliga bredden kommer till uttryck i flera större projekt som studerar shopping, välfärd, avfallshantering, turism, kulturarv, utveckling av städer och regioner, kollektivtrafik, hållbar fiske- och kustutveckling. En del av forskningen fokuserar även de pågående förändringar som sker i Helsingborgs stads omedelbara närhet som exempelvis stadsförnyelseprojektet H+.

 

Sidansvarig: