Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Strategisk kommunikation

Dagens informationsutbud är större än någonsin. Organisationer och företag slåss om uppmärksamheten och medielandskapet har förändrats radikalt, bland annat genom att digitala medier blivit en del av vardagen. Därför blir det allt viktigare med strategisk kommunikation – politiskt, ekonomiskt och kulturellt.

Svartvit foto på laptop och hand som håller en penna


Ända sedan retoriken – ”vältalighetkonsten” – växte fram under antiken har människor diskuterat hur man lyckas med att kommunicera strategiskt. Strategisk kommunikation var tidigare en inriktning inom medie- och kommunikationsvetenskap, men är nu ett eget, starkt växande område och bedriver både utbildning och forskning. Kunskapsområdet har utvecklat egna teorier med rötter inom såväl samhällsvetenskap, till exempel sociologi, socialpsykologi och statsvetenskap, som humanistiska discipliner – såsom retorik och språkvetenskap.

Forskningen i strategisk kommunikation tar sig an de formella och informella kommunikationsinsatser som en organisation genomför för att förverkliga ett visst mål. Det kan handla om allt från marknadskommunikation och relationsstärkande kommunikation med externa grupper, till hur den interna kommunikationen påverkar verksamheten.

Helhetssynen på organisationers kommunikation är unikt för forskningen inom strategisk kommunikation. Kommunikationsprocesser påverkar maktförhållanden och relationer inåt, mellan ledningen och medarbetarna, men också utåt – exempelvis med kunder. Vad en organisation eller en myndighet kommunicerar har avgörande betydelse för det förtroende och den legitimitet som organisationen uppnår internt och i omvärlden.

 

Forskningsområden

Det krävs ett samlat grepp för att förstå organisationers kommunikation. Det går inte att dra en klar gräns mellan intern och extern kommunikation; de påverkar varandra. Forskningen omfattar därför tre områden: public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation.
Exempel på forskningsfrågor är:

  • Internkommunikation. Hur påverkar ledarens kommunikation en organisations interna processer?
  • Kriskommunikation. Vad och hur kommunicerar en organisation för att förbereda och hantera kriser?
  • Marknadskommunikation och varumärke. Hur använder organisationer kommunikation för att stärka sin position på marknaden?
  • Nya medier och modern demokrati. Vilken roll spelar sociala medier - och hur organisationer hanterar dem - för ett demokratiskt samhälle?
  • Organisation och samhälle. Hur ser sambanden mellan organisationers kommunikation och samhällsfenomen ut?
  • Professionalism, expertis och etik. Hur ser kommunikatörers verklighet ut och vilka är framtidstendenserna?

 

Sidansvarig: