Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Statsvetenskap

Krig och fred, nationell och internationell politik, demokrati, politiska ideologier och statlig förvaltning. Forskningen vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund är bred och varierad. Man fördjupar sig inom de klassiska områdena men överskrider också ämnesgränserna.

Flaggor


Vid institutionen finns mycket tvärvetenskapligt samarbete: med psykologer har man utvecklat forskningsfältet politisk psykologi. Vattenkonflikter i Mellanöstern studeras med teknologer, naturvetare och humanister. Forskare inom hållbar miljöpolitik samverkar med teknologer och miljövetare. Välfärdspolitiska förändringar analyseras med forskare inom sociologi, socialt arbete och ekonomi medan expert- och demokratiforskare samarbetar med medicinforskare i studiet om genteknik.

Institutionen strävar efter att utveckla forskningsprojekt parallellt med utbildningen. Med engagerade forskare som lärare blir undervisningen dynamisk och aktuell - på samma sätt blir forskningen mer begriplig med engagerade pedagoger som forskare.

 

Forskningsområden

Ett av institutionens starka områden är internationella relationer – förhandlingar, diplomati, internationell politisk teori, samt freds-och konfliktforskning. Aktuella projekt behandlar transnationella aktörers roll och maktrelationer inom världspolitiken, internationell miljöpolitik, genusfrågor inom internationell säkerhet, EUs utrikespolitik och identitet, samt den roll som nationalism och religion spelar i politiken.

Ett annat forskningsområde är komparativ politik. Pågående forskning jämför och mäter hur väl politiska system fungerar med särskilt fokus på hur de politiska institutionernas utformning påverkar politiken. Flera projekt är inriktade mot politisk ekonomi och politiska partiers funktioner.

En tredje inriktning är offentlig förvaltning där forskning om styrning, etik, ledning, organisering samt policyprocesser formar olika projekt. Forskningen utvecklas när den relateras till olika politikområden som miljöpolitik, förändring av myndigheter, privatisering, genus- och mångfaldspolitik, stadspolitik, integrationspolitik etc.

Politisk teori utgör en självständig forskningsinriktning med analyser av bland annat normer och begrepp. Men ämnet är också en viktig del inom andra statsvetenskapliga områden. På institutionen i Lund märks det mest inom demokratiforskningen. Demokrati bortom nationalstaten kopplas ihop med forskning om internationella relationer och sociala rörelser. Demokratiteori är en viktig grund när forskaren analyserar såväl expertinflytande som offentlig förvaltning och offentlig etik. Även demokratisering av auktoritära politiska system är ett viktigt forskningsområde.

Demokrati är ett av de gemensamma nyckelbegreppen inom ämnet och makt är ett annat. Frågor ställs om hur maktresurser kan fördelas, om institutioners maktbefogenheter, möjligheter till självbestämmande samt hur makt skapas och återskapas.

 

Sidansvarig: