Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialhögskolan

På Socialhögskolan bedrivs forskning som berör socialt arbete i vid bemärkelse. Flera forskare intresserar sig för innebörden och konsekvenserna av fattigdom, utanförskap, hemlöshet, psykisk ohälsa, arbetslöshet och missbruk.

Forskning, Socialt arbete


Ett annat fokus är organiseringen av det sociala arbetet och de organisationer som socialarbetarna arbetar inom – både ideella och offentliga. Varför gör man som man gör och hur påverkas socialarbetarna av den organisatoriska struktur och kultur som omger dem? Och vad utmärker just socialarbetarnas kompetens och hur relaterar de till andra professioner? Framträdande är också studier om hur sociala problem konstruerats över tid och vilka välfärdspolitiska strategier som växt fram för att lösa dem. Även medborgarskaps- och rättighetsfrågor studeras.

Metoder och tillvägagångssätt utforskas ur olika perspektiv - både socialarbetarens och brukarens. Det kan handla om hur myndighetsutövning tar sig uttryck, när och hur ingripanden görs, och inte minst: hur kan man veta vilka arbetsmetoder som fungerar? Stort fokus läggs här på de grupper som socialt arbete riktar sig mot. Hur uppfattar de socialarbetarnas interventioner och vilka möjligheter finns det till inflytande?

Svenska förhållanden studeras, men också internationella. Idag har mer än en tredjedel av forskningsprojekten internationella samarbetspartners eller forskningsfokus, inom Norden och EU men även i USA och Japan. Forskningsprojekt finns också i Canada, Indien, Pakistan och Singapore.

 

Forskningsområden

  • Socialpolitik och välfärdsutveckling i Sverige, Norden och inom EU. Olika socialpolitiska modeller och välfärdspolitiska lösningar, inklusive socialförsäkringar, och deras konsekvenser studeras och jämförs.
  • Civilsamhället. Forskning om ideell sektor och frivilliga organisationer och om sociala innovationer och brukarmedverkan.
  • Barn, unga och familj. Forskningen handlar om familjerelationer, barns välfärd och rättigheter, barn och familjer i utsatta situationer, social barnavård samt utfallet av interventioner riktade mot familjer och barn.
  • Profession och organisation. Socialt arbete som profession, socionomers karriärvägar, deras arbetssätt, kompetens och kunskapsproduktion. Även möjligheterna att agera inom de organisationer där socialarbetarna arbetar.
  • Marginalisering/fattigdom/hemlöshet/arbetslöshet. Upplevelser och konsekvenser av fattigdom och utanförskap, ungdomsarbetslöshet, försörjningsproblematik.
  • Äldre och äldreomsorgens vardag och villkor samt äldreomsorgen som organisation.
  • Missbruk och missbrukare. Missbruk och hälsa, institutionsbaserad missbrukarvård, individualiserad behandling, anhörigfrågo
  • Brott och brottsoffer. Studier om kriminalvården och dess anställda, om brottsoffer och brottsofferstöd samt om förhållandet mellan socialrätt och straffrätt.
  • Migranter och migration. Migranters välfärd och villkor både i Sverige och i andra länder.

 

Sidansvarig: