Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rättssociologi

Vilken funktion har normer och rättsregler i familjen, skolan, på arbetsplatsen och i samhället? Vad leder till att nya lagar stiftas eller att befintliga lagar görs om? Får lagar avsedd effekt? Och hur kan normer och rättsregler bidra till en hållbar samhällsutveckling?

Rättssociologisk forskning


Sedan 1972, då det samhällsvetenskapliga ämnet rättssociologi instiftades vid Lunds universitet, har man forskat i frågor som rör hur sociala normer påverkar lag och rätt. Som enda lärosäte i Europa erbjuds här fullständig utbildning i rättssociologi från grund- till forskarutbildningsnivå.

Rättssociologiska enheten är etablerad både nationellt och internationellt. Forskarna har ett väl utvecklat nätverk med kollegor i såväl grannstaden Malmö som vid lärosäten i Norden, EU, Asien, Afrika och Nord- och Latinamerika. Man har också ett nära samarbete med den tvärvetenskapliga miljön vid Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, och med International Renato Treves PhD-Programme in Law and Society vid Università degli Studi di Milano.

Nu arbetar man för att samla samhällsvetenskaplig forskning om normer i ett normcentrum. Tanken är att man därifrån ska koordinera forskning om samhällets normer och göra den mer användbar och tillgänglig via en databas. Systematisk kunskap om samhällets normer är av stor vikt för att förstå konsekvenser av lagar men också för att förstå hur lagstiftning bör organiseras för att bli effektiv och bra.

 

Forskningsområden

Rättssociologi som vetenskaplig disciplin bygger ofta på mångvetenskapligt samarbete för att lösa samhällsproblem. Forskningen och utbildningen i Lund kännetecknas också av en nära samverkan med olika myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda företag. Idag specialiserar sig rättssociologerna huvudsakligen inom sex forskningsområden:

  • Välfärd
  • Sociala medier och digitaliseringen av samhället
  • Domstolar och rättsvårdande myndigheter
  • Familj och barn
  • Utbildning och ledarskap
  • Miljö- och hållbar utveckling

 

Sidansvarig: