Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Pedagogik, Socialantropologi och Sociologi

Pedagoger studerar fostran, bildning, utbildning, lärande och undervisning. Socialantropologer studerar människan i ett kulturellt sammanhang för att förstå hur människor själva upplever och organiserar sin värld. Sociologer studerar hur människor förhåller sig till och interagerar med varandra som individer och som kollektiv.

Sociologi


I Lund ingår dessa tre klassiska samhällsvetenskapliga discipliner i en och samma institution – Sociologiska institutionen. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Institutionens forskning spänner från empiriska studier av centrala samtidsproblem, över kritisk samhällsanalys, till utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Forskarna genomför detaljerade undersökningar, där grupper, organisationer, nationer, kulturer, religioner, generationer, epoker och traditioner jämförs och kontrasteras.

En del av forskningen finansieras genom externa forskningsbidrag, men forskarna anlitas också ofta av privata och offentliga uppdragsgivare för att belysa ett problem eller utvärdera olika insatser. Institutionens samlade kompetens omfattar bl.a. miljö- och utvecklingsfrågor, lärandeprocesser, skol- och utbildningsväsende, politisk styrning och kontroll, kriminologi, socialpolitik och kunskapsbildning.

Forskningen har en stark internationell prägel. Här finns många samarbeten med ledande universitet i Skandinavien, Europa, Asien och USA, men också ett intensivt samarbete med kollegor på svenska universitet och högskolor.

 

Forskningsområden

Forskningen inom samhällsvetenskaplig filosofi och teori, utvecklingsstudier, vetenskapssociologi och kvalitativ metod är nationellt ledande. Här finns också starka forskargrupper som empiriskt och teoretiskt studerar social avvikelse och brottslighet, välfärdspolitik, familjeliv, arbetsliv och organisation, professioner och kultur.

I Lund finns en av få svenska miljöer där det bedrivs socialantropologisk grundforskning, inklusive visuell antropologi.

Institutionen bidrar också med nya perspektiv kring pedagogikens filosofi och teori och har särskilt fokus på vuxnas lärande, folkbildning, högre utbildning, arbetsliv och professionalisering.

Maktrelationer och sociala skiljelinjer, särskilt de som utgår från etnicitet, kön, sexualitet och social klass står i fokus för mycket av institutionens forskning.

Några exempel på forskningsfrågor är:

  • Hur förändras vardagslivet när traditionella normer och institutioner löses upp och ersätts av nya?
  • Hur skapas mening, kunskap, ordning och sammanhållning i ett samhälle där stora grupper står utanför arbetsmarknaden?
  • Hur hanteras de konflikter som uppstår när ekonomiska, sociala, och politiska resurser fördelas olika, såväl regionalt som globalt?

 

Sidansvarig: